Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO årskurs 1

Skapad 2020-01-09 14:19 i Ugglums skola Partille
Planering av NO undervisningen i årskurs 1 HT
Grundskola 1 NO (år 1-3)
No arbete i årskurs 1.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Naturkunskap

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

 • Vi kommer att lära oss om våra olika årstider samt kännetecken för dessa.
 • Vi kommer lära oss om vattnets olika faser, skillnaden mellan blandning och lösning.
 • Vi kommer att lära oss om några vanliga djur och växters livscykler t.ex. grodan, flugan och maskrosen.
 • Vi kommer att lära oss om några enkla näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.
 • Eleven kan namnge några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
 • Vi kommer att titta på olika materials egenskaper och föremål kan sorteras efter egenskaperna flyter eller sjunker i vatten.
 • Vi ska samtala om skönlitteratur, myter och konst om naturen och människan.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Utföra experiment.
 • Diskutera och samarbeta i grupp.
 • Se på klipp om ämnesområdena.
 • Gestalta med hjälp av bilder.
 • Läsa kortare faktatexter och svara på frågor.

När ?

Arbetsområdet pågår under Höstterminen 2019 till Vårterminen 2020.

Varför ska vi göra det här?

Syftet med arbetsområdet är att använda biologins och kemins begrepp och lära sig förklara biologiska samband i naturen samt kemiska processer.

 

Bedömning.

Du bedöms utifrån att du:

 • Deltar aktivt i grupparbeten och diskussioner.
 • Du skapar modeller av flugans, maskrosens och grodans livscykel.
 • Du deltar och genomför experimenten och undersökningarna.
 
 
  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: