Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kap 4 pedagogisk planering åk 4 Sofia skola

Skapad 2020-01-09 14:34 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Området Multiplikation och division

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop, kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, kunna använda kort division, förstå hur multiplikation och division hör ihop, kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med NOMP (digitalt hjälpmedel) eller kängurumatte.
- Läxor

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Kunna multiplicera tal som 3 * 47, 2 * 536

- Förstå hur multiplikation och division hör ihop

- Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

- Kunna använda kort division till exempel 84/4, 396/3

- Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 3*60, 5*600

- Förstå hur addition och multiplikation hör ihop

 

2. Hur det ska bedömas? 

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

3. Vad är det som bedöms? 

- Din aktivitet under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och i helklass.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: