Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media Samhällskunskap 19a

Skapad 2020-01-09 14:41 i Munkegärdeskolan Kungälv
Medias roll, olika slags media, risker förknippade med elektroniska medier, källkritik samt en fördjupningsuppgift kring en aktuell fråga.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Nu ska vi kasta oss in ett samhällskunskapsavsnitt om Media. Media är något vi nästa tar som en given del av våra liv och vi konsumerar media i olika former varje dag! Media ger oss kunskaper och roar oss men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är och vår bild av omvärlden. Media skapar värderingar och åsikter hos oss. Media påverkar dig till att bli den du är! Därför vill det till att du har verktygen att se vad som är sant och vad som är fake news!

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Vilka källkritiska frågor ska du ställa? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen. Du kommer att få lära dig om fake news, filterbubblor, public service och propaganda.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med mediernas och journalisternas roll, uppbyggnad och innehåll för att öka dina kunskaper om denna samhällsinstitution. Men vi kommer även att arbeta med risker förknippade med internet, som är en stor och betydelsefull del av våra liv.

Sist men inte minst så ligger det även ett fokus på hur du ska tänka källkritiskt.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån gruppdiskussioner, genomgångar, Gleerups digitala läromedel, film och givetvis flera andra olika media för att nå kunskaper inom arbetsområdet. Vi kommer att ta del av nyhetsrapportering och gemensamt analysera och diskutera dessa.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras utgå från diskussioner och det avslutande provet. Det är därför viktigt att aktivt delta i gruppdiskussioner för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och argumentera., 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningsmatris Samhällskunskap år 7-9 "Media"

Du är på väg mot...
Du har en grund
Du har kommit en bit på väg i att tillämpa...
Du tillämpar
Undersöka strukturer i samhälle
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: