Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra årstider- Vinter

Skapad 2020-01-09 15:06 i Gamla Uppsala skola Uppsala
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola F – 3 Svenska Bild NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter och vad händer i naturen med djur och växter när det blir vinter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

- Veta vilka månader som hör till vintern.

- Veta vad som händer i naturen på vintern.

- Veta vad vintern betyder för människor och djur.

- Känna igen vanliga vilda djur i vår skog.

- Känna igen några vanliga vinterfåglar.

 

 

 Hur ska vi lära oss detta?

- Lärarledda lektioner

- Diskussioner i klassrummet.

- Titta på film. 

- Göra bilduppgifter som anknyter till vinter.

- Skriva och berätta.

- Gå ut och titta i naturen

 

 

Bedömning

 Under arbetet bedöms elevens förmåga att

-Skriva enkla faktameningar/texter

-Svara på frågor om vintern både muntligt och skriftlig

-Aktivt delta i arbetsuppgifter samt i gemensamma diskussioner och grupparbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: