Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det stora Sverigeprojektet

Skapad 2020-01-09 15:19 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Musik
Vi kommer att arbeta ämnesöverskridande med bild, slöjd, so, svenska och matematik. I musiken kommer vi att sjunga, rappa, samspela, lyssna på musik med utgångspunkten Sverige samt diskutera musikens betydelse för samhörighet och identitet.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta på olika sätt med musik som anknyter till Sverige, genom att sjunga, samspela och diskutera. Vi sjunger, rappar och lyssnar på olika sånger, till exempel "Det här är mitt land" (This land is your land) samt "Du gamla, du fria", då vi diskuterar nationalsångens betydelse för folket i Sverige och i olika länder. Vi utforskar landskapens olika rytmer utifrån stavelser/vokaler och jämför rytmerna, likheter/olikheter och sätter dem i storleksordning. Folkmusik och spelmansmusik från Sverige då vi tittar och lyssnar till en skrämmande berättelse om Hårgalåten från UR "Med djävulen i hälarna".
Vilka gamla och nutida svenska artister, band och låtskrivare/kompositörer känner eleverna till? Vi gör en sammanställning...

Ur skolans värdegrund;

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: