Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2020-01-09 15:20 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 4 – 6 Biologi
Varför flyttar vissa fåglar på hösten? Varför är blommor så färggranna och hur kan det finnas liv i öknen? Nu ska vi lära oss om olika anpassningar som finns i naturen.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

När du har arbetet med det här området ska du veta:

- Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer.

- Hur djur kan hitta föda.

- Hur djur kan klara sig från fiender.

- Hur växter kan klara sig från att bli uppätna.

- Hur växter eller djur kan utnyttja varandra eller hjälpa varandra.

 

Undervisning - arbetssätt

Hur ska vi lära oss detta? Genom att:

- lyssna på muntliga genomgångar
- läsa och diskutera gemensamma texter från olika medier
- titta på filmer och bilder
- jobba med begrepp 

 

Elevinflytande

 

Du får vara med och komma med förslag hur vi kommer att lägga upp arbetet, samt komma med förslag på hur du ska lära dig. Området kommer också att presenteras för dig vid uppstart och du har möjlighet att följa din egen utveckling längs resan.

 

Bedömning

Bedömning sker mot kunskapskraven i Biologi 4 - 6.

Bedömning kommer att ske:

 

- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- genom arbetet med att söka och granska information.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi 4-6

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat. Nivå 2 visar på kunskapskraven för betyget E.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförda moment
1
Eleven kan med stöd söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Eleven kan med stöd också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Dessutom berättar eleven med stöd om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: