Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-01-09 15:20 i Kullens skola Kungälv
Arbete om kroppen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi
Vi lär oss mer om kroppen. När vi är klara ska du kunna: Berätta om matens väg genom kroppen (matspjälkning) Ge exempel på uppgifter som blodet har. Veta varför och hur vi andas. Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans. Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen. Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

Innehåll

Metod och arbetssätt:

Vi läser tillsammans. Eller lyssnar på Inläsningstjänst.

Vi arbetar enskilt eller 2 och 2. 

Vi ser filmer.

Material:

Koll på NO - lärobok och arbetsbok.

No-skrivbok

Tidsplan

Lektion 1 - matspjälkning

Vi läser s.24-25

Vi arbetar med arbetsblad.

Lektion 2 - matspjälkning begrepp och förklaring.

Vi jobbar 2 och 2 med att koppla ihop rätt förklaring med rätt begrepp.

Vi skriver en egen kort text där vi förklarar hur matspjälkningen fungerar med hjälp av begreppen. 

Lektion 3 - Andning

Vi läser s.28-29

Vi arbetar med arbetsblad nr 1.

Lektion 4 - andning fortsättning

Vi repeterar med hjälp av film och begrepp.

Vi fortsätter med arbetsblad nr 2.

Lektion 5 - kroppen behöver energi

Vi läser s.26 -27

Vi arbetar med arbetsblad.

Lektion 6 och 7 - blod och hjärta

Vi läser s.30-31

Vi arbetar med arbetsblad.

Vi ser film.

Vi jobbar med begreppen

Lektion 8 och 9 - Kroppens reningsverk och försvar.

Vi läser s.32-33

Vi jobbar med arbetsblad.

Vi jobbar med begreppen.

Vi ser film (eventuellt)

Lektion 10 och 11 muskler

Vi läser s. 34-35

Vi jobbar med arbetsblad.

Vi jobbar med begreppen.

Vi ser film (eventuellt)

Lektion 12 och 13 - skelett

Vi läser s.36-37

Vi jobbar med arbetsblad.

Vi jobbar med begreppen.

Vi ser film (eventuellt)

Lektion 14 och 15 händer och tänder

Vi läser s. 38-39

Vi jobbar med arbetsblad.

Vi jobbar med begreppen.

Vi ser film (eventuellt)

Lektion 16-17 - Att åldras

Vi läser s. 40-41

Vi sammanfattar med hjälp av en tankekarta på tavlan och i skrivboken.

Lektion 18-19 Repetition 

Vi repeterar och sammanfattar vad vi lärt oss.

Tränar på och sorterar begrepp.

Vi förhör varandra.

Lektion 20 - Prov

Vi gör provet

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: