Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalmarunionen och Vasatiden

Skapad 2020-01-09 15:25 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Vem var Gustav Vasa och varför har han en sån stor plats i Sveriges historia? Tillsammans kommer vi läsa i läroboken och ta del av information från filmer och podcast. Du kommer att få lära dig mer om Kalmarunionen, Sturepartiet, Stockholms blodbad och Gustav Vasa. Genomförandet av arbetsuppgifter kommer variera, du kommer att får göra uppgifter både i grupp och enskilt. Fokus kommer vara historiska händelser, historiska begrepp och historiska personer.

Innehåll

Under ca sex veckor ska vi arbeta med Gustav Vasa och Sveriges historia från 1500-talet fram till slutet av 1600-talet.

Tillsammans kommer vi läsa i läroboken och ta del av information från filmer och andra medier. Du kommer att få lära dig mer om Kalmarunionen, sturepartiet, Stockholms blodbad och Gustav Vasa.

Genomförandet av arbetsuppgifter kommer variera, du kommer att får göra uppgifter både i grupp och enskilt.

Fokus kommer vara historiska händelser, historiska begrepp och historiska personer.

 

Vad ska jag kunna och känna till:

 • Vad var Kalmarunionen?
 • Vilka var inblandade i Stockholms blodbad?
 • Vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige?
 • Kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet?
 • Känna till spår av vasatiden som finns kvar idag?

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

 • Läsa i boken puls
 • Se på filmer 
 • Lyssna på podcast
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • Ett quiz som görs i par i slutet av arbetsområdet
 • Ett individuellt test där du visar dina kunskaper om vem Gustav Vasa var och vad han har haft för betydelse för Sverige, hur Kalmarunionen påverkade Sverige, vad Stockholms blodbad var, och hur dessa historiska händelser hänger ihop.
 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: