Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-01-09 15:27 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Sambandet mellan multiplikation och division
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du ska få lära dig att använda multiplikation och division för att lösa matematiska beräkningar. Du ska få en förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation och mellan multiplikation och division. Hur hänger allt ihop?

Innehåll

Mål för elev

Målen med det här området är att du ska lära dig att:

 • multiplikation är upprepad addition
 • förstå sambandet mellan multiplikation och division
 • göra beräkningar med hjälp av multiplikation och division (upp till 10:ans tabell)

Innehåll

Du ska få lära dig att använda multiplikation och division för att lösa matematiska beräkningar. Du ska få en förståelse för sambandet mellan addition och multiplikation och mellan multiplikation och division. Du kommer att få lära dig tabell 0-10 i multiplikation.

Genomförande

Du ska träna dig i att använda dig av multiplikation och division genom att i helklass, grupp och enskilt öva på att lösa givna uppgifter och räknehändelser. Du ska få lösa uppgifter i din mattebok, på ipad och på din mini-whiteboard. Du ska få delta i spel och lekar samt praktiska laborationer.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att lösa uppgifter i grupp och individuellt samt genom samtal med andra elever och pedagog. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: