Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 9 Skulptur i kontext VT21 Sofia Skola

Skapad 2020-01-09 15:47 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Läsårsplanering bild 9 Sofia skola
Grundskola 9 Bild
Skulptur i kontext Du kommer att få göra en skulptur i valfritt material. Sedan ska du fotografera skulpturen i två olika varierade kontexter (sammanhang). Bilderna ska namnges utifrån ditt koncept. Du redovisar din process och dina tankar med hjälp av en Powerpoint för klassen.

Innehåll

 Vad ska du arbeta med?

 

Lära dig återanvända material och föremål i ditt bildskapande. Att digital bearbeta dina bilder. Du ska kunna ord och begrepp för att kunna samtala bilders utformning och budskap. Du ska öva dig i att använda och välja material och verktyg för tredimensionellt arbete och hur dessa ska användas för att dina syften. 

 

Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. Begreppet är viktigt inom postmodernism och handlar om hur en bild kan förstås utifrån ett sammanhang. Kontexten är viktig för att göra en så korrekt och poängrik tolkning som möjligt.


 Hur ska du arbeta?

 

 

 

 

 1. Gör en skulptur (abstrakt eller föreställande) i valfritt tredimensionellt material (lera, ståltråd, gipsbindor, tidningspapper, tejp, papier maché m m).

   

 2. Placera skulpturen i två olika miljöer (inomhus eller utomhus, i eller utanför skolan).

   

 3. Miljöombytena får (förhoppningsvis) din bild att förstås från sina olika miljöer. Dina två miljöer skall illustrera ett motsatspar t ex krig-fred, ensamhet-tillsammans, kall-varm, lycka-olycka. Vilket ordpar passar bäst till bilderna ovan?

   

 4. När skulpturen är placerad i sina två olika miljöer skall du fotografera dem. I dina val av miljöer och hur du har fotograferar den skapat också ett tema. Tänk igenom hur detta tema kan förstärkas. Tänk till exempel på bildvinkel, perspektiv, ljus och annat spelar roll för hur bilden kan tolkas.

   

 5. Redovisa dina två bilder tillsammans med skulpturen t ex i en powerpoint. Använd gärna ordlistan som du fick under bildanalysuppgiften när du berättar om din skulptur.


 

Vad ska du lära dig?

Du ska vidareutveckla din kunskap att hantera tredimensionella material och tekniker.

Du ska i ditt arbete tydligt kunna redovisa för din kreativa process.

Du ska ha en grundläggande kunskap om hur du kan konstruera ett budskap genom bilder.

 

 

 Hur det ska bedömas?

 


 • Tekniker och hantverksmässiga färdigheter
 • Idéer och koncept
 • Process och självständighet
 • Redovisning och analys

E

Du framställer bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.

Du bidrar till att utveckla egna idéer och kan med hjälp välja metoder för att utveckla din bild.

Du kan ge enkla omdömen om din bild och föra till viss del underbyggda resonemang kring din bild med hjälp av ämnesspecifika begrepp.

C

Du framställer bilder med ett utvecklat bildspråk och genomarbetade uttrycksformer.

Du utvecklar egna idéer och väljer metoder för att utveckla din bild.

Du kan ge utvecklade omdömen om din bild och föra underbyggda resonemang kring din bild med hjälp av ämnesspecifika begrepp med viss koppling till övrig konst.

A

Du framställer bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.

Du utvecklar självständigt egna idéer och väljer och provar olika metoder för att utveckla din bild.

Du kan ge utvecklade omdömen om din bild och föra väl underbyggda resonemang kring din bild med hjälp av ämnesspecifika begrepp och klar koppling till övrig konst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: