Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav

Skapad 2020-01-09 16:03 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
LPP för arbete med världsdelar och världshaven,
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi skall under vt arbeta med världsdelarna och världshaven i SO.

Innehåll

Ur Kunskaper i läroplanen för grundsärskolan. Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola

Ur Syfte i kursplanen för SO

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Ur Centralt innehåll i kursplanen för SO

Undervisningen i SO ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9:

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska utveckla förmågan att

 • använda kartan
 • namnge och placera på kartan en eller flera världsdelar/kontinenter och världshav
 • känna till jordens klimat- och vegetationszoner och människors levnadsvillkor i olika delar av världen
 • känna till och använda ett eller flera ämnesspecifika begrepp
 • söka information om ett land du själv valt och berätta något om det -

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda kartan
 • namnge en eller flera världsdelar och hav och placera dem på kartan.
 • känna till jordens klimat- och vegetationszoner och människors levnadsvillkor i olika delar av världen
 • känna till och använda några ämnesspecifika begrepp
 • söka fakta om ett land och berätta om det
 • berätta något om haven och förhållanden i olika hav.
 • Via stenciler svara på frågor kring vårt tema

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • lära oss att söka och hitta i kartboken
 • fylla i kartor
 • namnge världsdelar och världshav
 • lära oss om jordens klimat- och vegetationszoner och hur människor lever på olika platser på jorden
 • se filmer
 • söka information om olika länder
 • Tillsammans konkretisera våra kunskaper genom att göra en världskarta ihop

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner. Hur klimatförhållanden påverkar människors levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9

Matriser

SO
SO; omdöme Världsdelar och världshav, jordens vegetationszoner

Godkända kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kartor
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor.använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor.använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Befolkning och bebyggelse
Eleven bidrar till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Eleven för enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: