Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen - naturvetenskap och matematik.

Skapad 2020-01-09 16:23 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Skogsvistelse med extra fokus på uppdrag och experiment inom naturvetenskap och matematik.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi har en barngrupp på 17 barn som har ett stort behov av rörelse. Vi pedagoger upplever att de är positiva och utmanar sin motorik mycket när vi är i skogen.  Många av barnen är också nyfikna på och tycker att det är spännande att arbeta och experimentera med  NTA-lådorna som vi har på förskolan.

Pedagogerna upplever att det är svårt att få till små projektgrupper för att experimentera, då vi inte vill dela upp dagen i för många små moment. Vi vill att barnen ska ha längre sammanhängande stunder med det, de är sysselsatta med och slippa många avbrott.

 

 

 

Vart ska vi?

 • Skapa minst en dag med lång skogsvistelse  - för att få en stor lekyta, uppleva naturen och utmana motoriken.
 • Ge barnen tid att uppleva och utforska naturen.
 • Lära sig visa hänsyn för djur och natur .
 • Väcka nyfikenhet  och upptäckarglädje hos vissa barn för naturvetenskap och matematik.
 • Utveckla och utmana vissa barns intresse för naturvetenskap och matematik.
 • Flytta ut inne-aktiviteter i skogen
 •  
 •  

  


 

Hur gör vi?

 • Använder skogen till att naturligt utmana motoriken, vi undviker vägar och går i skogen.
 • Använder skogen till att leka både fritt och regellekar i
 • Tar med material från förskolan för att kunna undersöka och samla på barnens egna upptäckter -t.ex. lupp, förstoringsglas, hinkar, burkar, Ipad och påsar.
 • Delaktiga i barnens upptäckter och lekar. Fångar upp dem och bygger vidare på deras egna intressen.
 • Pedagogerna "planterar" in experiment i skogen utifrån våra NTA - lådor.
 • Pedagogerna ger uppdrag med matematik som barnen får samarbeta för att lösa.
 • Tar med upptäckter, uppdrag och experiment till förskolan för att fortsätta att arbeta med dem inne på avdelningen eller ute på gården.
 • Dokumenterar tillsammans med barnen.

 

 

 

Uppgifter

 • Böcker och material

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: