Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir kaufen Kleider

Skapad 2020-01-09 16:26 i Tunabergsskolan Uppsala
Till kapitel 1 i Der Sprung 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I de här kapitlen får du bland annat lära dig en massa klädesplagg och ord och fraser som man kan använda då man ska handla.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • läsa och lyssna på texter som tar upp kläder och fraser man kan använda när man ska handla kläder
 • skriva och spela upp dialoger från en klädbutik
 • träna på motsatsord
 • olika adjektiv och hur man komparerar dem
 • Ny grammatik: prepositioner som styr ackusativ 
 • ÖB s 98 Ackusativobjekt
 • Några verb som slutar på -ieren

 

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;

 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter, hörövningar
 • Prov 27/11.

 

 

Undervisning

Vi kommer att träna på ovanstående genom att

 • Lyssna och läsa
 • Prata och skriva

Lärobokens kapitel 3-4, textbok samt övningsbok.

Nyhetsprogram och tv-program på tyska, olika muntliga övningar, olika ordlekar mm.

 

Vad bedöms?

 • Din läsförståelse              
 • din hörförståelse              
 • din förmåga att uttrycka dig begripligt i tal och skrift och att använda dig av de ord, uttryck och grammatiska strukturer som vi gått igenom under arbetsområdet    

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: