Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 VT-20 period 1

Skapad 2020-01-09 16:38 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med skrivande av olika texttyper, grammatik och muntlig presentation.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om

Grammatik/språkbruk:
Ordkunskap, låneord, sammansatta ord, särskrivningar, homonymer, homografer, homofoner, avstavning och styckeindelning.

Skriva instruerande text:
- Struktur: Rubrik, materiallista, stegvis arbetsgång
- Bilder som stödjer texten
- Språk: opersonlig form, beskrivande verb, sambandsord, ämnesspecifika ord. 
- Verb i imperativ

Skriva argumenterande text:
- Struktur: Rubrik, inledning, argument uppdelade i stycken, avslutning
- Språk: Presens, känsloladdat och övertygande språk.
- Sambandsord för orsak och verkan. 

Muntlig presentation om en berömd person:
- Samla information
- Skriva manus
- Planera 
- Illustrera
- Framföra

Språkliga mål
Vi kommer arbeta med det som är typiskt för de olika texttyper vi kommer att möta. 

Undervisning
Du kommer att få skriva olika typer av texter - instruerande text, argumenterande text och manus till din muntliga presentation. Genomgångar, filmer, arbetsblad och arbete med digitala verktyg. 

Bedömning

Muntlig presentation av en berömd person (både manus och framförande).
Texter du skriver - följa skrivregler, regler för textformen. 

I arbetsområdet bedöms din förmåga att...
- skriva instruerande text. 
- argumenterande text.
- förbereda och genomföra en muntlig presentation. 

 

Uppgifter

 • U: Berättande text inkl. kamratbedömning

 • Monstret - ett romanprojekt

 • U: Muntlig presentation

 • U: Argumenterande text

 • U: Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömning skriftlig förmåga - Instruerande text

Behöver förbättras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tydligt innehåll
du skriver så att läsaren förstår.
Tydlig struktur
Rubrik Ingredienser Arbetsgång (Stegvis, börjar med verb.) Bilder
Tydlig arbetsgång
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Skrivregler
punkt och stor bokstav, stavning,
Språkliga drag
Använder de språkliga drag som är typiska för en instruerande text: - imperativ (verb) - ämnesspecifika ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: