Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar

Skapad 2020-01-09 17:08 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Grundsärskola 1 – 7 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning Bild Svenska Naturorienterande ämnen
Vilka fåglar kan du få syn på vid fågelbordet på vintern? Hur ser en fågel ut? Vad äter fåglarna? Detta kommer du få lära dig mer om, när vi arbetar med temat vinterfåglar.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att:

Ge dig förutsättning att lära dig om olika vinterfåglar, vad de äter, hur de ser ut, likheter och skillnader.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer titta på film om vinterfåglar.

Du kommer att få ta del av hur en fågel ser ut och vad de olika delarna på fågeln heter.

Du kommer läsa (självständigt eller med hjälp) om de olika vinterfåglarna.

Du kommer låna böcker på biblioteket om vinterfåglar.

Du kommer att välja en fågel att forska om, söka information på internet.

Du kommer att skriva (självständigt eller med hjälp) en kort fakta text samt redovisa den för kamraterna.

Tillsammans med dina klasskamrater kommer du i bilden/estetiska verksamheten, med hjälp av olika material, skapa ett fågelbord.

Du kommer att göra fågelmat.

Du kommer gå "fågelpromenader"

 

 

Dina förmågor visar du genom att;

 • När du tar del av arbetet i olika former tränar du din kommunikativa förmåga.

 • Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.

 • Samt när du uttrycker dina tankar och funderingar.  

 • När du använder/lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler att delta i samlingar.
 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 • Enskilt och i grupp tränar du på förmågan att reflektera av det du sett och tagit del av.

 • När du tar del av  film och faktatexter och jämför det med det vi ser i vår närmiljö använder du förmågan att reflektera.

 • När du redovisar hur du tänker samt tar del av hur kamraterna tänker, i valet av din tolkning, övar du din kommunikativa förmåga.

Uppgifter

 • Forska om vinterfåglar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Teckning, måleri och modellering.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.
  KOM  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: