Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Das Wetter

Skapad 2020-01-09 18:21 i Domnarvets skola Borlänge
Arbete om vädret efter kapitel 4 Wind und Wetter i Das Dach 2
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig ord och fraser som har med väder, väderleksförhållanden och årstider att göra.

Innehåll

Wind und Wetter                                   Pedagogisk planering år 7 v 2-6

 

Konkretisering av mål

Du ska lära dig ord och fraser som har med väder, väderleksförhållanden och årstider att göra. Du ska lära dig ackusativ av personliga pronomen, hur verbet möchten böjs och säkerställa att du kan månaderna, årstiderna och veckodagarna.

 

Arbete

Vi kommer att arbeta med texterna  Wie ist das Wetter, Die sportliche Familie, Zu viel Regen- zu vie lWind - zu viel Schnee och Die Schweiz samt de övningar i övningsboken son hör till texterna. Vi kommer att arbeta med ackusativ av personliga pronomen, hur verbet möchten böjs och repetera namnen på månaderna, årstiderna och veckodagarna

 

                            

Redovisning

Du visar att du förstår texterna vi arbetar  med. Du ska kunna tala om vädret och olika väderleksförhållanden på ett begripligt sätt. Du visar att du lärt dig nya ord bland annat genom att lära dig glosorna till glos provet och svarar på frågor om vädret utifrån en text (läsförståelse).

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig med flyt, sammanhang och variation när du pratar om väder och olika väderförhållanden. Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå innehållet i texter som handlar om väder och olika väderförhållanden.

 

 

Läxa; Glosor tisdag 4 februari (se under uppgift på planeringen) 

 

 

Uppgifter

  • Das Wetter

Matriser

M2
Moderna språk

F
E
D
C
B
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. .
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
tala och skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och samhälle
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämför-elser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: