Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemikalier

Skapad 2020-01-09 19:12 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Vi kommer att arbeta med kemikalier i hemmet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

Farosymbolerna

Dom vangnligaste kemikalierna i hemmet

Hur olika kemikalier ska sorteras

Hur ska vi arbeta:

Lyssna

Läsa

Titta på film

Skriva

På lektionerna måste vi:

Delta i samtal

Göra en affisch

Redovisa muntligt

Begrepp vi ska kunna

 Faropictogram, sortering, avfall, explosiv, brandfarlig, frätande, oxiderande, gas under tryck, giftig, skadlig, hälsofarlig, skadlig, miljö farligt avfall, exponering, miljö påverkan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemikalier

F
E
C
A
Materiens kretslopp
Kunskaper om materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall och hanteras och återgår till naturen
Du behöver läsa på mer. Dina kunskaper är bristfälliga och du använder inte begrepp kopplande till kemi
Du har grundläggande kunskaper om materiens kretslopp och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Du har goda kunskaper om materiens kretslopp och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om materiens kretslopp och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av kemins begrepp
Samtala och diskutera
Samtala och diskutera enkla frågor som rör materiens kretslopp
I muntlig framställning läser du innantill. Du samtalar utan att föra samtalet vidare genom att svara kort eller inte alls
Du kan samtala om och diskutera på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionen framåt
Du kan samtala om och diskutera på ett sätt som för samtalen och diskussionen framåt
Du kan samtala om och diskutera på ett sätt som för samtalen och diskussionen framåt och fördjupar och breddar dem
Söka naturvetenskaplig information
Du behöver stöd i att hitta information. Du för inga resonemang om informationens användarbarhet
Du kan söka naturvetenskaplig information och föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Använda information
Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter
Du använder inte information i diskussioner, dina texter är svåra att få att passa in i sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: