Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8, grovplanering veckorna 3-18, vt 2020

Skapad 2020-01-09 19:28 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! Här hittar du en grovplanering i ämnet franska för veckorna 3-18 samt all nödvändig information om kommande läxor. Bon courage! Catharina

Innehåll

 

Chapitre 3 – On mange des choses bizarres ici!

 

 Tid: v 2–18

 

 

 

Varför ska vi arbeta med det här?:

 

Kapitel 3 i vårt läromedel ”Chez nous 3” behandlar Sverige, svenska traditioner och svensk matkultur. Att kunna berätta om sitt hemland är viktigt om du får tillfälle att besöka ett fransktalande land. I ett dylikt sammanhang är det troligt att du blir ombedd att berätta om     dina egna traditioner.

 

 

 

Enligt kursplanens centrala innehåll ska också undervisningen innehålla och främja förståelsen och produktionen av följande:

 

-          Olika former av samtal och dialoger ( T.ex. ett samtal vid ett middagsbord s. 54-55 i textboken)

 

-          Någon fransk sång

 

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

-          Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 

-          Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om:

 

-          Du kommer att få träna dig i att prata om vardagslivet och traditioner i Sverige

 

-          Du får lära dig vad ett antal svenska maträtter heter på franska, se s 51 i textboken

 

-          Adjektivets böjning och placering, se s 100-101 i textboken

 

-          Böjning av –er-verb i passé composé, se s 50 i textboken

 

-          Böjning av regelbundna -ir- och -re-verb i presens och passé composé, se s 110-111i textboken

 

-          Böjning av de oregelbundna verben boire et voir i presens, se s 112-122 i textboken

 

-          Böjning av de oregelbundna verben; être, avoir, faire, boire, ouvrir, faire och voir i passé composé, se s 112-122 i textboken

 

-          Partitiv artikel, se s 99 i textboken

 

-          (Pronomen som direkt objekt, se s 104 i textboken)

 

 

 

 

 

Det här ska du lära dig:

 

-          Du ska behärska ord och uttryck som hör till de texter vi arbetar med, kapitlen 3a-3c

 

-          Du ska behärska fraser som används då man sitter till bords och äter

 

-          Adjektivets böjning och placering, se s 100-101 i textboken

 

-          Böjning av –er-verb i passé composé, se s 50 i textboken

 

-          Böjning av regelbundna -ir- och -re-verb i presens och passé composé, se s 110-111i textboken

 

-          Böjning av de oregelbundna verben boire et voir i presens, se s 112-122 i textboken

 

-          Böjning av de oregelbundna verben; être, avoir, faire, boire, ouvrir, faire och voir i passé composé, se s 112-122 i textboken

 

-          Partitiv artikel, se s 99 i textboken

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Vi kommer att utgå ifrån kapitlen 3a, 3b och 3c som behandlar Sverige, svenska traditioner och svensk matkultur . Under perioden kommer vi att variera arbetssätten; ibland arbetar eleverna enskilt, ibland i mindre grupper och givetvis också i helklass. Vi kommer att lyssna på fransk musik och göra affischer som presenterar vårt land, Sverige.

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 

-          Din aktivitet på lektionerna

 

-          Läxförhör

 

-          Prov under vårterminen 17/2 och 30/4

 

 

 

Så här kan du påverka:

 

 Du får gärna lämna förslag på något som intresserar dig inom ämnesområdet.!

 

Användbara länkar:

 

https://www.youtube.com/watch?v=240S04eCCC0 (Alizée)

 

http://urskola.se/Produkter/196337-Alors-parle-La-cuisine (Alors parle! La cuisine)

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOGSqC7xds8 (Ingrid)

 

 

 

Kunskapskrav som provet testar:

 

 

E

C

A

Höra

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i

tydligt talat, enkelt språk i

lugnt tempo om vardagliga

och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. 

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Samtala

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

 

I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

Interaktionsstrategier

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering v. 3–18

 

Semaine

Lundi

Mardi

Jeudi

3

- Introduktion till Chapitre 3 i Chez nous 3 och genomgång av ny pedagogisk planering

- Livre d’ex p 78, coup d’envoi chapitre 3a” On mange des choses bizarres ici”

  -  Livre de texte p 48-49, chapitre 3a”On mange des choses bizarres ici”

-           

-           

-          Livre de texte, p 48–49 écouter, lire et traduire chapitre 3a

-           Livre d’ex. p 79–80

-          Livre d’ex p 83–84, ex 11ab-12

-          Livre d’ex p 80–83, ex 5–10

 

Devoir semaine 3:

-          Les mots chapitre 3a

” On mange des choses bizarres ici” p 134

-          Le livre de texte p 100-101 et p 51, l’adjéctif et la cuisine suédoise

-          Livre d’ex p 83–84, ex 11ab-12

-          Livre d’ex p 80–83, ex 5–10

 

4

-          Livre d’ex p 89, ex 19, compréhension orale

-          Livre de texte p 52–53, La Suède

-          Livre d’ex p 89, ex 20 La Suède

 

 

-          Tu présentes la Suède à l’aide d’un texte pour un/une ami/e francais/e (Tu utilises p 52–53 dans le livre de texte et un autre texte pour faire la présentation). Durée: deux cours.

 

 

Devoir semaine 4:

-          Livre de texte p 51, la cuisine suédoise

-          Livre de texte p 100–101, l’adjéctif

-           Utilisez: www.ovningsmastaren.se!

-          Le livre de texte p 109, le passé composé

-          Tu continues à écrire le texte.

 

5

-          Une chanson,” Tu m’as promis”, Cascade 3 p 82-83. Cherchez 5 verbes au passé composé!

-          Le livre de texte p 50,

passé composé av –er-verb

-          Livre de texte p 51, passé composé av några oregelbundna verb

-          Livre d’ex p 85-88, ex 13a-17b

 

 

 

-          C’est quoi, le bio? https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-bio/

-           Livre d’ex p 90, coup d’envoi chapitre 3bManger bio

-          Livre de texte p 54–55, chapitre 3b” Manger bio

       écouter, lire et traduire

 

    Devoir semaine 5:

-          Le livre de texte p 50,

passé composé av –er-verb

-          Livre de texte p 51, passé composé av några oregelbundna verb

-          Le livre de texte, l’article partitif p 99

    

6

-          Genomgång av provsammanställningen inför provet måndagen den 17 februari

 

-          Livre d’ex p 91–94

 

Devoir semaine 6:

-          Le livre de texte p 135, les mots ”Manger bio” (manger bio-soupir) Utilisez: www.ovningsmastaren.se

7

 

-          Livre d’ex p 95–101

 

-          Livre d’ex p 102–103, ex 20 ab

-          Alors parle! http://urskola.se/Produkter/196337-Alors-parle-La-cuisine

 

 

 

 

Devoir semaine 7:

-          Le livre de texte p 56 et 99 l’article partitif

-          La Saint Valentin 

-          Livre d’ex p 102, ex 19

(cours 1)

 Des groupes pour créer le jeu de rôle:

1Ruben, Isabell, Lone, Chanel

2 Edvard, Edmond, Jonathan

3 Melker, Melissa, Diam

 

8

 

Interrogation de franҫais,

     le 17 février 

 

    

 

 

-             Livre d’ex p 102, ex 19

   (cours 2)

Des groupes pour créer le jeu de rôle:

1Ruben, Isabell, Lone, Chanel

2 Edvard, Edmond, Jonathan

3 Melker, Melissa, Diam

-          Livre d’ex p102-103, ex 20

 

Devoir semaine 8:

-          Le livre de texte p 135-136, les mots ”Manger bio” (recette-carte bleue) Utilisez: www.ovningsmastaren.se

- Livre de texte p 112–122 les verbes boire et voir au présent et au passé composé

https://www.youtube.com/watch?v=d5U4kDDBCVA  (Alain le Lait, Au petit déjeuner)

Qu’est-ce qu’ils mangent au petit déjeuner?

- Je rends l’interrogation de français

  

9

 

Les vacances de sport

Les vacances de sport

Les vacances de sport

10

      Tu fais ton STAGE

     Tu fais ton STAGE

     Tu fais ton STAGE

 

11

 

      Tu fais ton STAGE

     Tu fais ton STAGE

 

     Tu fais ton STAGE

 

12

-          NB! Le devoir pour jeudi, le jeu de rôle

-          Livre d’ex p 104, chapitre 3c,” La recette”, coup d’envoi

-          Livre de texte p 60–61,    chapitre 3c ”La recette”, écouter, lire et traduire

-          Livre de d’ex p 105–107

 

-          Livre de d’ex p 108–112

 

Devoir semaine 12:

-          Jouez les jeux de rôle!

-          Livre de texte p 112–122 les verbes boire et voir au présent et au passé composé

 

 

 

13

-          https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo (Alain le Lait, Le corps)

Quelles parties du corps est-ce que tu trouves dans la chanson?

-          Livre d’ex p 116,        chapitre 4a ”Malades?”, coup d’envoi

-          Livre de texte p 68–69, chapitre 4a ”Malades?”, écouter, lire et traduire

 

-          Le livre de texte p 70 et 99, à+l’article défini

-           Livre d’ex p 117–118

Devoir semaine 13:

-          Livre de texte p 56 et p 99 l’article partitif

-          Phrases utiles p 56 et p 63

 

14

https://www.youtube.com/watch?v=DZRfZd4wByc (ABC-des fruits)

-          Pâques en France et en Suède

 

Devoir semaine 14:

-          Livre de texte p 135–136, les mots du chapitre ”La recette” (recette-carte bleue)

-          Livre d’ex p 107–115

-          Livre de texte p 64–65, Fenêtre ouverte

 

15

Joyeuses Pâques!

 

Joyeuses Pâques!

 

Joyeuses Pâques!

 

16

Joyeuses Pâques! (un jour férié)

-          Livre d’ex p 128,        chapitre 4b ”L’expo”, coup d’envoi

-          Livre de texte p 68–69, chapitre 4b ” L’expo”, écouter, lire et traduire

 

 

Devoir semaine 16:

-          Livre de texte p 71, le

corps humain 

-          Des renseignements pour l’interrogation de français, le 30 avril

-          Livre d’ex p 107–115

-           

17

-          Le livre d’ex p 129-139

Le livre d’ex p 129-139

Devoir semaine 17:

-          Livre de texte p 137, les mots du chapitre ”Malades?” (malade-plus malade que)

 

18

 

 

-          L’interrogation de français, le 30 avril

 

 

 

Med reservation för förändringar! Detta dokument ska betraktas som en grovplanering.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: