Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia VT-20: Livets uppkomst, urtiden och forntiden

Skapad 2020-01-09 20:12 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Tillsammans reser vi långt, långt bakåt i tiden, så långt att ingenting fanns... Du kommer att lära dig hur livet blev till på vår planet och hur kort tid människan har vandrat på jorden. Du kommer även att lära dig hur människor levde under forntiden (stenåldern, bronsåldern och järnåldern). Vi ska också lära oss om hur forntiden har lämnat spår efter sig i vår natur och i vårt språk.

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav
Se kopplingar till läroplanen längst ner.

Arbetssätt

 • vi pratar om tidslinjer och gör en hemuppgift kring din egen tidslinje.
 • vi gör ett förtest och ett eftertest för att i slutet kunna jämföra det vi lärt oss.
 • genomgångar och diskussioner tillsammans.
 • filmer.
 • läsa litteratur. 
 • skriver faktatexter på Cromebook och för hand. 
 • jämföra skillnader mellan de olika tidsåldrarna. 
 • olika praktiska moment. 
 • samla allt material som sätts ihop till en forntidsbok.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma att du kan:

 • delta i genomgångar och diskussioner.
 • berätta om olika spår från forntiden i vår natur och i vårt språk.
 • förklara med hjälp av bilder hur livet på jorden har utvecklats.
 • känna till något om människans uppkomst.
 • reflektera över skillnader mellan livet förr i tiden och livet idag.
 • berätta något om istiden.
 • berätta något om hur människor levde och vad som var typiskt för de olika tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • placera ut de olika tidsperioderna på en tidslinje.

 

Dina kunskaper kommer du kunna visa både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: