Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins och fysikens grunder

Skapad 2020-01-09 20:59 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 Kemi Fysik
Vad är naturens byggstenar? Hur sitter de ihop för olika ämnen och hur kan de bli nya ämnen?

Innehåll

 

Övergripande mål

 1. Du ska kunna beskriva (och rita) vad som händer när en vätgasballong antänds

2. Vilka egenskaper kan olika ämnen ha och till vad använder vi olika ämnen

 

Kunskaper

 

Område

Detta ska du kunna

Information

Begrepp

Materiens historia

Hur tänkte man förr i tiden att materia är uppbyggd av

Vad tänkte Demokritos att materia var uppbyggd av

John Dalton publicerade något, vad och vilket år?

J.J. Thomson upptäckte något, vad och vilket år?

Vad upptäckte Ernest Rutherford och vilket år?

Vad presenterade dansken Nils Bohr och vilket år?

Vad beskrev Erwin Schrödinger och vilket år?

 

Kemi direkt

Sid 36 Atomens historia

Sid 148 Atommodeller

Studi

Kemi – Vad är kemi? – Allt är kemi - nästan

Kemi – Vad är Kemi? – Kemins historia

Inläsningstjänst

Begreppa – Kemi - Atomens historia, del 1

Begreppa – Kemi - Atomens historia, del 2

 

De fyra elementen

Atomos

Atomens byggnad

Vilka partiklar, mindre delar, består atomen av

Vilken elektrisk laddning har de olika partiklarna

Var någonstans i atomen finns de olika elementarpartiklarna

Hur många olika slags atomer det finns

Vad berättar atomnumret

Kunna rita de 20 första grundämnena

 

Kemi direkt

Sid 148-150 I atomens inre

Studi.se

Kemi – allt består av atomer

Kemi – atomens delar

Inläsningstjänst

Begreppa - Kemi – atomens uppbyggnad

Urplay

https://urplay.se/program/213581-snabbkoll-atomer

 

Atomkärna

Proton

Neutron

Elektron

Elektronskal

Valenselektroner

Materia - ämnens byggnad och beskrivning

Ge exempel på materia

Vad består materia av

Ge exempel på något som inte är materia

Nämna fem olika grundämnen

Nämna fem olika molekyler

Nämna fem olika kemiska föreningar

Skriva några ämnen med kemisk beteckning

 

 

Kemi direkt

Sid 10-13 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar

Studi

Kemi – Vad är kemi - Materia

Urplay

https://urplay.se/program/199446-nyckeln-till-naturkrafterna-grundamnen

 

Grundämne

Kemisk förening

Molekyl

Kemisk beteckning

 

Område

Detta ska du kunna

Information

Begrepp

Ämnenas egenskaper

 

grunder

Vad avgör vilka egenskaper ett ämne har

Ange några olika egenskaper som ämnen kan ha

Ge exempel på ämnen som har olika typer av egenskaper

Känna igen olika farosymboler

Vilka ämnen som kan olika farosymboler

Kemi direkt

Sid 9 Farosymboler

Sid 14 Ämnen har egenskaper

Urplay.se

https://urplay.se/program/213568-snabbkoll-temperatur

 

Fördjupning

Kemi direkt

Sid 37 – Flampunkt och antändningspunkt

Sid 38 – Aggregationstillstånd

Sid 39 – Kokpunkt och lufttryck

Egenskaper

Farosymbol

 

 

 

 

 

Fördjupning

Flampunkt

Antändnings-temperatur

Ämnenas former

Vilka olika faser (former) kan ämnena ha

Namnen på när ämnena byter fas

Vad avgör vilken form ett ämne har

Hur rör sig atomer eller molekyler i de olika formerna

Vad avgör vilken kokpunkt eller smältpunkt ett ämne har

Vilka olika temperaturskolor finns det

Vad händer med atomerna och molekylerna vid den absoluta nollpunkten

Kemi direkt

Sid 15-16

Studi

Kemi – materia – faser och fasövergångar – värme och fasövergångar

Inläsningstjänst

Begreppa – kemi – fast, flytande och gasform

Begreppa – kemi – värme och temperatur

Urplay.se

https://urplay.se/program/168205-fatta-fakta-vatten

 

Fast form

Flytande form

Gasform

Smältning

Stelning

Frysning

Avdunstning

Kokning

Kondensering

Smältpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Absoluta nollpunkten

Periodiska systemet

Vilka tre kategorier av grundämnen finns det

Vad berättar atomnumret

Vad berättar perioden

Vad berättar gruppen

Ange några olika grundämnesfamiljer

Ange någon egenskap som ämnena i olika grundämnesfamiljer kan ha

Kemi direkt

Periodiska systemet 152-155

Studi

Kemi - periodiska systemet – periodiska systemet

Kemi - periodiska systemet – perioder och grupper i periodiska systemet

Inläsningstjänst

Begreppa – kemi – Periodiska systemet del 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaller

Halvmetaller

Icke-metaller

Atomnummer

Grupp

Period

Grundämnesfamilj

Område

Detta ska du kunna

Information

Begrepp

Kemiska reaktioner

Vad är en fysikalisk förändring

Ge två exempel på fysikalisk förändring

Vad är en kemisk förändring=kemisk reaktion

Ge minst två exempel på kemisk reaktioner

Vad händer med atomerna i en kemisk reaktion

Vad är en förbränning

Vad behövs för att något ska brinna

Vad är en exoterm- och endoterm reaktion

Ge exempel på exoterm- och endoterm reaktion

 

Fördjupning

Skriva en reaktionsformel

Balansera reaktionsformeln

Kemi direkt

Ämnen kan förändras 28-29

Det brinner 30-31

Studi

Kemi – kemiska reaktioner – kemisk och fysikalisk förändring

Kemi – kemiska reaktioner – kemiska reaktioner: Introduktion

Kemi – kemiska reaktioner - eld

Inläsningstjänst

Begreppa - Kemi – Eld och brand

Begreppa - Kemi – kemisk reaktion och förbränning

 

 

 

Fördjupning

Inläsningstjänst

Begreppa -Kemi - Reaktionsformler

Studi

Kemi – kemiska reaktioner – kemiska reaktioner: Reaktionsformler

Fysikalisk förändring

Kemisk reaktion

Reaktant

Produkt

Ordformel

Bränsle

Exoterm reaktion

Endoterm reaktion

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupning

Reaktionsformel

 

Balanserad reaktionsformel

 

Ämnens egenskaper

 

Ämnen att använda

Vilka egenskaper har metaller

Vilka egenskaper har plast

Vilka egenskaper har textilier

Ge exempel på några metallers egenskaper

Ge exempel på naturmaterial

Vad är konstfiber

 

Kemi direkt

Metaller s.156-161

Studi

Teknik – Hållfasta och stabila konstruktioner – Material – Metallers materialegenskaper

Teknik – Hållfasta och stabila konstruktioner – Material – Plasters materialegenskaper

Teknik – Hållfasta och stabila konstruktioner – Material – Textiliers materialegenskaper

Inläsningstjänst

Begreppa – kemi – kemi i vardagen och samhället – metallers egenskaper

 

Formbarhet

Hårdhet

Sprödhet

Legering

 

Matriser

Fy Ke
Kemins och fysikens grunder

Kunskaper om begrepp, modeller och teorier

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Dina kunskaper om området och de begrepp/No-ord som tas upp i området är
inte tillräckliga
tillräckliga men grundläggande
goda
mycket goda

Sammanhang och samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du kan beskriva och förklara olika sammanhang och samband i området på ett
inte tillräckligt sätt med alltför liten användning av begrepp, modeller och teorier
enkelt sätt, ofta med enstaka exempel, med viss användning av begrepp, modeller och teorier
utförligt sätt och med bra användning av begrepp, modeller och teorier
mycket utförligt och generellt sätt med mycket bra användning av begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: