Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen blå grupp

Skapad 2020-01-10 06:25 i Håksbergs förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vårat mål är att barnen ska bli vän med skogen och tycka om skogen.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Vi har sett att barnen i den blå gruppen är intresserade av att upptäcka andra områden än utegården. Finns även intresse för djur som finns i skogen. 
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?

Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?
Vi ser att barnen är nyfikna på mycket i skogen som, djur, vatten, ljud, spår, stenar och pinnar. 

 

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vi vill arbeta med skogen för att se skogen som en till gång som vi ska vara rädda om. Att vistas i skogen ger bl a. många möjligheter till grovmotorisk träning i alla dess former.

Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?
Vi vill att barnen ska uppleva skogen på ett lekfullt men lärorikt sett. Vi kommer bland annat undersöka om det finns småkryp men även vad som finns i skogen i övrigt.


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vi kommer att gå till skogen en gång i veckan som finns i förskolans närmiljö.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Vi kommer ta tillvara på material från skogen som vi tar med oss tillbaka till förskolan och skapar något med.

Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?


Hur och vad dokumenterar vi i processen?
Vi kommer att fotografera barnen och skriva lärloggar. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: