Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Teknik

Skapad 2020-01-10 07:16 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer jobba med teknik utifrån barnens intressen i vardagen

Innehåll

Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 3-6

Förskolans namn: Hasselbacken

Grupp: Rönnen

Barnens ålder: 3-4 år

År och datum: 10/1 2020

Planeringen Upprättad av: Madeleine, Christina, Mili, Alva

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik, normer och värden och digitalisering
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- ge barnen förutsättningar att utforska teknik i vardagen och erbjuda spännande, olika material att utforskaHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

- vi skapar och konstruerar i verkstaden där olika material finns tillgängligt, vi tittar på enkel teknik i vardagen som t ex bestick, blixtlås, vattenkran, toaletten mm. Tittar på filmer om teknik från U&R på smartboarden och läsa böcker om teknik

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi använder dokument 1,2 och 3. Vi lägger även in i Unikum

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: