Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik

Skapad 2020-01-10 07:18 i Hasselbackens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi kommer att jobba med teknik efter barnens intresse i vardagen.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 3-6

Förskolans namn:Hasselbackens förskola

Grupp:Björken

Barnens ålder:1-3

År och datum:2020 01 10

Planeringen Upprättad av: Monica Inger EwaT

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Teknik, Normer och värden och digitalisering.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. Förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Ge barnen förutsättningar att utforska teknik i vardagen och erbjuda spännande , olika material att utforska. 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vilka olika verktyg/arbetssätt/material ska vi använda?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

Vi skapar och konstruerar i verkstaden med olika material. Vi tittar på enkel teknik i vardagen tex vattenkranen, toaletten, bestick mm.Tittar på filmer om teknik på smartboarden från UR.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi använder dokument 1,2,3 och lägger in i Unikum.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på? Vilka olika verktyg/arbetssätt/material har varit framgångsrikt för måluppfyllelse?Digitala, estetiska ; sång, musik dans, drama, färg, lera etc.

 

-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: