Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH: Åk 7 - Lag och rätt

Skapad 2020-01-10 07:55 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Du ska lära dig hur det svenska rättsväsendet fungerar och kunna resonera kring hur det påverkar och se samband mellan brott och straff samt kunna redogöra och resonera om de mänskliga rättigheterna.

Innehåll

Mål:

Efter avslutat arbetsområde så ska du:

Du ska;

·         Kunna resonera om varför vi har lagar 

·         Redogöra om Sveriges rikes lag 

·         Känna till olika typer av brott 

·         Känna till vilka olika typer av påföljder vi har i Sverige och kunna resonera om varför vi har olika 

·         Kunna redogöra för hur det går till i en rättssal och berätta om vilka domstolar vi har i Sverige 

·         Kunna beskriva hur det går till från brott till åtal 

·         Kunna resonera om varför man begår brott och sätta in det i ett samband 

-     Kunna redogöra och resonera om  de mänskliga rättigheterna.  

·         Du ska kunna använda och förklara begrepp som är vanliga i detta arbetsområde.

 

Begrepp:

Civilrätt, straffrätt, påföljd, olika typer av brott, ringa, vittne, anhålla, häktning, åtal, minderårig, straffmyndig, åklagare, försvarsadvokat, tilltalad, målsägande, domare, nämndemän, notarie, signalement, husrannsakan, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, vittnesed, olika sorters straff, penningböter, dagsböter, brottmål, tvistemål, kärande, svarande, förlikning.

 

Bedömning:

Vi kommer att ha ett skriftligt prov, muntlig debatt och diskussioner i mindre grupper.

 

 

 

 

Uppgifter

 • SO: Uppgift - Skapa egna lagar

 • Förbereda redovisning - Mord genom historien

 • Inlämning: Skrivuppgift Mänskliga rättigheter

 • Lämna in uppgift "Brott i Sociala medier"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: