Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2020-01-10 09:05 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Du ska få skriva en debattartikel med faktaargument och källhänvisning.

Innehåll

 

Lektion 1

 

 Presentation av arbetsområde och målet med det

 

 Vad vet jag om argumenterande texter?

 

Vad är en debattartikel?

 

 

 

Lektion 2

 

Läsa en debattartikel tillsammans och träna på ord- och läsförståelse

 

 

 

Lektion 3

 

Vad finns det för olika källor?

 

Källors trovärdighet

 

Hur gör man en källhänvisning?

 

Stryka under källor i en debattartikel

 

 

 

Lektion 4

 

Vad är bindeord?

 

Stryka under bindeord i en debattartikel

 

Skriva egna meningar med bindeord – åsikt och argument

 

 

 

Lektion 5

 

Göra en ordlista med ämnesspecifika ord och uttryck samt översätta det till sitt starkaste språk.

 

Ord och uttryck att jobba med: åsikt/tes, argument, faktaargument, känsloargument, erfarenhetsargument, motargument, formellt språk, personligt språk, debatt, debattera, ingress, rubrik, källa, källhänvisning och kritiskt granska en källa

 

 

 

Lektion 6

 

Gå igenom orden från föregående lektion

 

Strukturen för en debattartikel – hur skriver jag en debattartikel?

 

Vi läser en debattartikel och tittar på strukturen

 

Börja planera sin debattartikel enligt en mall

 

 

 

 Lektion 7

 

Fortsätter att planera sin debattartikel och börjar söka efter faktaargument.

 

 

 

Lektion 8, 9, 10

 

Skriva debattartikel

 

 

Lektion 11

 

Kamratrespons – checklista och Venndiagram

 

Arbeta parvis och försöka hitta likheter och skillnader i sina debattartiklar.

 

Bearbetning av text efter kamratrespons och lärares feedback

 

Utvärdering arbetsområde

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: