Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 20 kap 3 ÅK 6

Skapad 2020-01-10 09:13 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 6 Matematik
Samband och förändring - Kapitel 3

Innehåll

Tredje kapitlet i boken handlar om samband och förändring. Avsnitten är indelade i fyra delar varav MINST 2 spår ska räknas. Beroende på hur bekväm varje elev känner sig med ett avsnitt kan man börja på antingen ETT, TVÅ, eller TRE.

Blir det jättejobbigt på den delen man startade på  kommer jag att säga att man går tillbaka och färdighetstränar på den tidigare nivån. Om nivå ETT är kämpig kommer det att finnas annat material att jobba med. Blir det inte tillräckligt utmanande så finns alltid extrauppgifter som kan utmana även den snabbaste. 

Planering av hur långt de ska ha räknat hittar ni under mappen "planering"

Filmer och genomgångar hittar ni under mappen "filmer"

Provdatum är preliminärt - Fredag V8

Målet när du arbetar med det här kapitlet är att du får lära dig:

- Uttrycka andelar i procentform

- Samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform

- Ta reda på resultatet vid procentuella förändringar

- Beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer

- Grunder i kombinatorik

- Avläsa och rita koordinatsystem

- Om proportionella samband i vardagliga situationer

- Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp: 

Procent

Bråkform

Decimalform

Enklaste form

Förkorta

x-axel och y-axel

Sannolikhet

Koordinatsystem

Origo

Proportionalitet

Graf

 

 

Planering: 

v2: 3.1 Procent

v3: 3.2 Sannolikhet och 3.3 Hur stor är delen? 

v4 3.4 Koordinatsystem

v5 3.5 Proportionalitet 

v6 3.6 Världen i siffror

v8: Repetition KUNSKAPSKONTROLL FREDAG

Matriser

Ma
Matematik åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt .
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: