Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2020-01-10 09:26 i Vallhamra skola Partille
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 5 – 6 Fysik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, vad är det och hur uppstår det?

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Syfte

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. åker buss, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad hastighet, acceleration, fritt fall, tyngdpunkt och rörelse, är samt kunna ge exempel på det (Ex förstå vad som händer med en människa som står i en buss som bromsar),
 • veta vad en kraft och motkraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
 • kunna förklara vad gravitations-, tyngd-, friktions- och centripetalkraft är genom att kunna ge exempel.
 • känna till att kraft mäts i N (Newton) och hur man kan mäta olika krafter.Arbetsformer

 • Se filmer
 • Jobba med texter
 • Föreläsningar
 • Laborationer

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med,
 • hur du skriver laborationsrapporter, och
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: