Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronan Gul - Regellekar jan 2020

Skapad 2020-01-10 09:30 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Planering för barngruppen utvecklar sin samarbetsförmåga genom regellekar.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället
Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Efter genomförda aktiviteter ska barnen få ökad förståelse för vikten att lyssna på varandra och att de tillsammans kan lösa problem. De ska även få ökad förståelse för vad turtagande innebär, att turas om och vänta på sin tur.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barngruppen kommer utveckla sin förmåga att leda, lyssna och ta till sig instruktioner.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 

Innelek:
Kims lek
Ett antal föremål läggs framför barnen som de får titta på och memorera. En filt läggs över alla föremål och pedagogen tar bort ett av föremålen. Filten lyfts igen och barnen ska försöka komma på vilket föremål som saknas. För att utmana barnen mer kan pedagog plocka bort två eller fler föremål.

Fruktsallad
Vi har bilder på olika frukter, föremål som visar våra platser t ex stolar att sitta på eller små mattor att stå på. Varje barn får en bild på en frukt. Pedagogen säger en frukt t ex päron, alla barnen som har en bild på päron ska byta plats med varandra. Sedan säger pedagogen fler olika frukter och andra barn får byta plats. Pedagogen kan även säga fruktsallad, då byter alla barn, oavsett frukt plats.

Utelek:
Kom mina kronor
Leken hålls vid ett utrymme där pedagogen som leder leken kan stå i ena änden och barnen i den andra. Pedagogen ropar "Kom alla mina kronor?" och barnen svarar "Hur då?" och pedagogen svarar med en instruktion till exempel som ett lejon, långa steg, baklänges och så vidare. Barnen får gärna komma med förslag!

Följa kompis
Inledningsvis leder en pedagog barngruppen i "Följa kompis", pedagogen tar olika vägar och rör sig på olika sätt. Pedagogen ska även låta barnen turas om att leda gruppen.

Pedagogisk dialog
Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

  • Vi ska leka -----, har ni lekt den förut? (Om ja, hur var det?)

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

  • Kan vi leka den här leken på något annat sätt?
  • Hur kändes det att leda kompisarna?
  • Kan vi byta ut material?
 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

Didaktiska lärdomar

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: