Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matilda

Skapad 2020-01-10 10:49 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Reading

Innehåll

 

Preliminärt Planering

 

Vi läser Roald Dahls Matilda och jobbar med olika uppgifter i tal och skrift utifrån boken. 

 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetet (långsiktiga mål)

 

·         Kopplingar till läroplan:

 

·         förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  

 

I arbetet med Matilda kommer du lära dig:

 

Vi jobbar för att du ska:

 

·         utöka ditt ord- och frasförråd

 

·         träna upp läsförståelse och lässtrategier

 

·         utveckla ditt sätt att uttrycka dig skriftligt och muntligt 

 

Kopplingar till läroplan:

 

·         Talad engelska och texter från olika medier.

 

·         Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

·         Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

 

·         Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

 

·         Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

 

·         Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

·         Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

 

·         Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

·         Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

 

·         Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

·         Samtal och diskussioner samt argumentation.

 

·         Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Detta kommer att bedömas. Din förmåga att...

 

• förstå engelska i text

 

• tala engelska

 

 • skriva engelska

 

 • använda språket på ett säkert och varierat sätt anpassat till situationen

 

 

Så här kommer dina förmågor att bedömas

 

Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång, vid läxförhör och i de texter du producerar. 

 

 

Undervisning (innehåll och metoder)

 

Vi arbetar enligt följande:

 

  • V. 2-3 läs kapitel 1-3 och svara på frågorna enligt svarshäftet (hinner du inte har du det i  läxa)

  • V. 4 läs kapitel 4-6 och svara på frågorna enligt svarshäftet (hinner du inte har du det i läxa)

  • V. 5 läs kapitel 7-9 och svara på frågorna enligt svarshäfte (hinner du inte har du det i läxa)

  • V. 6 Sammanfattning
  • V. 7  Bok recension.

  • V.  9 Frågor och flervals prov.

  •  V. 10 En muntlig redovisning enskilt med Glorianne

 

  1. . You will be reading the book at home too

  2. The following answers to these questions are to be written in Chromebook

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: