Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Polska Åk.1 -5, Vårtermin 2020

Skapad 2020-01-10 11:36 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Vi fortsätter att arbeta med tema Kärlek. Den här gången med fokus på: att bli kär, familj och hemland. Tryck på "innehåll" för att se veckans planering och läxa.

Innehåll

 
 
Vecka 6
Tema: Att läsa  
Vecka 4 - 5

Vi läser texter om kärlek och målar kärlek. 

Vecka 2,3

Tema:  Fraszki Jana Kochanowskiego. 

Mål och hur: Förklara svåra ord med egna ord - vi skriver upp orden som är nya. / Biografi av poeten Jan Kochanowski och hans dikter - läsförståelse / Frågor till texter / Vad händer i stort under 14 och 15talet i Polen? Vad var nytt? Historiska fakta. / Varför skrev J. Kochanowski både humoristiska och ledsna dikter och andra texter? / 

Vad är "fraszka" - vilka karakteristiska drak har den här typen av dikt? 

Vecka 2 har vi arbetat med följande ord och begrepp: 

tryck här:

eller kopiera och bifoga länken: https://docs.google.com/document/d/1tmQ-FPVpDZpVAI_yMqnqAEf5wwtRV4gp4LIybD90FzM/edit

Läxa1 till vecka 4: Lär dig att lesa en "fraszka" med bra uttal. Gå igenom de understrukna ord på de två första sidor i texten och se till att kunna förklara ordet med egna ord t ex synonym eller ett exempel. 

Läxa 2 till vecka 5: Du ska veta lite om poeten och när han levde. Du ska kunna förklara vad är karakteristiskt för en "fraszka". Två sidor av läxa i bifogat häfte: förklara ord och svara på frågor. 

 

 

Uppgifter

 • Polska läxa till fredag vecka 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Kopia av Modersmål

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Läsa med flyt
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med visst flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med bra flyt.
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med mycket bra flyt.
Läsförståelse
Jag har ganska bra läsförståelse. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet.
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Jag har mycket bra läsförståelse. Jag gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet.
Resonera om budskap
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett utvecklat sätt.
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett välutvecklat sätt.
Skrift
Jag kan skriva enkla texter med ganska varierat språk.
Jag kan skriva utvecklade texter med varierat språk.
Jag kan skriva välutvecklade texter med mycket varierat språk.
Skrivregler
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett ganska bra sätt.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett bra sätt.
Jag kan stava ord som jag ofta använder och som finns i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder skrivregler på ett mycket bra sätt.
Samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Berätta
Jag har ett ganska bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett enkelt sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Jag har ett mycket bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Berätta
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir ganska tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir tydligt.
Jag kan berätta om saker som jag känner till så att innehållet blir mycket tydligt.
Fråga och framföra åsikter
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller.
Resonera
Jag kan diskutera på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Jag kan diskutera på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Resonera
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett enkelt sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett utvecklat sätt.
Jag kan presentera information om traditioner och högtider från mitt hemland på ett välutvecklat sätt.
Beskriva
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Jag kan beskriva på ett välutvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: