👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PULS Historia - Vikingatiden

Skapad 2020-01-10 13:01 i Valloxskolan Knivsta
Vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Säg viking och de allra flesta människor ser framför sig en man med hornbeprydd hjälm, svärd och sköld som kastar sig ur ett vikingaskepp för att plundra och röva, men mycket av det vi tror är sant om vikingar är påhittat långt efter att vikingaperioden i vår historia tog slut. Men vad vet vi då om våra förfäder som levde för tusen år sedan? Detta kommer du få lära dig när vi arbetar med vikingatiden.

Innehåll

MÅL

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • berätta när vikingatiden var

 • beskriva hur människorna levde: vad de arbetade med, hur deras kläder såg ut, hur de bodde och vad de åt

 • använda ämnesspecifika ord, till exempel träl och plundra

 • förklara hur och vart människorna reste

 • förklara hur vi kan veta något om vikingatiden och vikingarna

 • redogöra för gudar och vikingarnas religion

 • redogöra hur och varför vikingatiden tog slut

 

ARBETSSÄTT

 • arbeta med textbok och arbetsbok från PULS Historia om Vikingatiden

 • titta på faktafilmer om vikingatiden

 • delta i klassens diskussioner

 • läsa faktaböcker och på Internet

 • skriva egna faktatexter

 • göra bilder med anknytning till det vi jobbar med och som en förstärkning till dina egna texter

 

BEDÖMNING

 • aktivt deltagande på lektionerna, både muntligt och skriftligt

 • redovisningar

 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Vikingatiden bedömning vt 2012

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.