👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Samhälle

Skapad 2020-01-10 13:24 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med följande moment: Hur påverkas vi av medier? Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medierna i en diktatur? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Vad är ett informationssamhälle?

Vad är kommunikation?

Vad är mediernas roll i en demokrati?

Hur ska eleven lära?

Läroboken + övningsboken

Digitalmedia, diskussioner, lära sig olika ämnes-specifika begrepp.

 

Bedömning; Vad ska bedömas?

Målen och syftet mär att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Ge ett svar på frågan: Hur påverkas vi av medier?
 • Skriva en mening eller fler där följande begrepp ingår:
 • Medier
 • Opinionsbildning
 • Reklam
 • Budskap
 • Avsändare
 • Mottagare
 • Källkritik

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger, läxprov och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika arbetsmoment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6