👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbäret. Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2020-01-10 14:01 i Förskolan Linden Fristående förskolor
Förskola
Vi vill tillsammans väcka barnens intressen för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. Teman som ingår i NTA är luft, vatten, ljud och ljus.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL

Små barn tycker om att undersöka, samtala, berätta och fantisera om naturvetenskapliga fenomen. Genom att Körsbäret medvetet använder naturvetenskap och teknik i våra aktiviteter, tar vi vara på barnets spontana nyfikenhet och intresse för de naturvetenskapliga fenomenen. Med hjälp av arbetsmaterialet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) får barnet möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta, undersöka, experimentera och reflektera på ett lekfullt sätt.

 

METOD

Under läsåret 19/20 arbetar vi med NTA lådan tema vatten. Barnen är intresserade och nyfikna av vatten. Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Det kan vara ute i snö, regn, vattenpölar eller inne vid vattenkranen. En gång i veckan har vi ett NTA experiment på ett lekfullt sätt, då vi i helgrupp ställer hypoteser och undersöker vad som händer. Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera. Experimenten utgår från NTA-lådan, men också utifrån vad barnen har visat intresse för. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

 

Vi dokumenterar barnens hypoteser; vad barnen tror kommer hända vid olika experimenten, vad som händer och slutsatser. Vi kommer även att dokumentera i Körsbärets lärlogg i Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18