Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen, nedbrytare och näringskedjor

Skapad 2020-01-10 16:52 i Höglandsskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om nedbrytare och näringskedjor
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I arbetsområdet "Skogen,nedbrytare och näringskedjor" kommer du att få lära dig om skogen, nedbrytare, och näringskedjor.

Innehåll

Lgr 11, Syfte

Träna och utveckla din förmåga att:

- förstå hur vi levde i och av naturen historiskt

- förstå samband i naturen.

- reflektera över hållbara utvecklingsfrågor.

- läsa faktatext och dra slutsatser.

 

Centralt innehåll

- årstidsväxlingar i naturen.

- enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ett ekosystem.

 

Det här kommer du att få undervisning om (utifrån kunskapskraven):

-Eleven gör enkla observationer av skogen, 

  namnger några djur och växter, 

  sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och 

  ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

 

 Det här ska du lära dig (mål):

När du har arbetat med området ska du:

- kunna beskriva en näringskedja.

- veta varför nedbrytarna behövs i naturen.

- kunna namnge några nedbrytare.

- kunna genomföra och dokumentera en enkel undersökning.

 

Så här kommer vi att arbeta (undervisning):

- läser och skriver faktatexter.

- ser filmer 

- undersöka olika nedbrytare, titta i lupp.

- göra en presentation av egen näringskedja.

- dokumentera 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur du:

- arbetar på lektionerna.

- din dokumentation.

- din presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
    NO   3

Matriser

NO SO
Nedbrytare och ekosystem

Nedbrytare och ekosystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att delta i gemensamma genomgångar
Du deltar passivt i gemensamma genomgångar
Du deltar aktivt i gemensamma genomgångar och du ställer frågor.
Du deltar aktivt, ställer frågor och drar egna slutsatser vid gemensamma genomgångar
Din förmåga att namnge nedbrytare
Du kan med stöd av en kamrat eller pedagog visa att du känner till och kan namnge någon nedbrytare.
Du kan visa att du känner till några nedbrytare och kan berätta om dem med egna ord.
Du kan visa att du känner till och kan namnge flera nedbrytare och kan berätta om dem med egna ord och begrepp som vi använt.
Din förmåga att rita , berätta och skriva.
Du kan med stöd av pedagog rita berätta och skriva om de nedbrytare du lärt och vad de gör.
Du kan rita skriva och berätta med egna ord om de nedbrytare du lärt och vad de gör i naturen.
Du kan rita skriva och berätta med egna ord och begrepp som vi lärt om de nedbrytare du lärt och vad de gör i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: