👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel

Skapad 2020-01-11 09:38 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa
Parallellt med vårat arbetsområde kring vinterfriluftsliv kommer ni att få prova på olika typer av bollspel och bollsporter.

Innehåll

Centralt innehåll

Under veckorna fram till sportlovet kommer ni förutom att arbeta med vinterfriluftsliv att få testa på olika typer av bollsporter och lekar inomhus, så som volleyboll, innebandy och badminton.

Vi kommer även att arbeta mycket med att förebygga skador genom att ni kommer få större ansvar för uppvärmningen.

 

Arbetssätt

När vi provar de olika bollspelen kommer du att få öva och utveckla din "hand-öga"-koordination, så som att kasta och fånga.

Ni kommer även att få träna och utveckla ert samarbete för att kunna delta i aktiviteterna på ett välfungerande sätt.

När vi lär oss olika spelregler och tekniker kommer vi ha diskussioner om hur vårat geografiska läge påverkar vårat val och utbud av aktiviteter.

Ni kommer i mindre grupper få tillfälle att ansvara för klassens uppvärmning vid varsitt tillfälle. För att träna på er förmåga att kunna leda och berätta om hur vi kan förebygga skador.

Kunskapskrav

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bollspel

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BOLLSPEL
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du deltar aktivt och anpassar dina rörelser på ett delvis fungerade sätt till olika typer av bollspel
Du tar ansvar för att aktiviteten ska fungera för stora delar av gruppen. Du anpassar dina rörelser på ett välfungerande sätt till olika bollspel. Med visst stöd kan du diskutera kring vilka aktiviteter som vi kan genomföra där just vi bor.
Du tar stort ansvar för att lyfta dina klasskamrater, så att alla får känna sig delaktiga. Du anpassar dina rörelser väl till olika typer av bollspel. Du kan självständigt berätta och diskutera kring vilka av av fysiska aktiviteter som vi kan göra, med hänsyn till var vi bor.
FÖREBYGGANDE AV SKADOR
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan med stöd hålla i en uppvärmning för dina klasskamrater.
Du kan med lite stöttning hålla i en uppvärmning för dina klasskamrater. Du kan även berätta varför just ditt val av uppvärmning kan förebygga skador.
Du kan självständigt hålla i en uppvärmning för dina klasskamrater. Du kan ge välutvecklade argument om varför och hur vi kan förebygga skador genom erat val av uppvärmning.