Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället

Skapad 2020-01-11 13:15 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad behövs för att få ett samhälle att fungera? Vilka yrken och byggnader är viktiga? Hur fungerar pengar?

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Syftet med temat är att du ska få ökad förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka viktiga samhällsfunktioner som behövs.

 

När du är klar ska du kunna:

- ge exempel på några samhällsfunktioner och kunna förklara varför de är viktiga.

- ge exempel på olika betalningsmetoder.

- ange vad några vanliga varor och tjänster kostar.

- genomföra en intervju om ett yrke samt kunna presentera den.

  

Det här kommer du att göra:

- bygga en stad med olika material.

- leka affär med olika betalningsmetoder.

- intervjua en vuxen i din närhet om dennes yrke. Sammanställa intervjun och koppla yrkes roll i samhället.

- presentera din gjorda intervju för en liten grupp.

- diskussionsövningar om samhällsfunktioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: