Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atlantiz

Skapad 2020-01-11 20:44 i Malmaskolan Flen
Grundskola F – 3
Vårt fritidshem heter Atlantiz. Vad betyder Atlantiz och vad kan det vara?

Innehåll

Skapa en tillhörighet på fritidshemmet.

Fokus på fritidshemmets namn Atlantiz.

Kopplingar till det centrala innehållet:

 • Se en film om Atlantiz
 • Läsa om Atlantiz
 • Göra film, kanske om en dag på fritids.
 • Fotografera aktiviteter och lägga in på vårt Instagramkonto.
 • Måla och /eller göra ett tittskåp, gemensamt och/eller individuellt.
 • Vad tror man att Atlantiz är? Vart ligger det? Forska på internet.
 • Kan man bygga något? Använda sin matematiska förmåga och kunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: