👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modernismen

Skapad 2020-01-12 13:20 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
I detta arbetsområde ska ni fördjupa er i egen vald författare som ni ska redovisa muntligt. Ni ska även skriva en argumenterande eller utredande text där ni kopplar er författare till både sin samtid och vår nutid.

Uppgifter

  • Filmanalys av Timmarna

  • Modernismen

  • Planering och texter

Matriser

Sve
Modernismen

Rubrik 1

E
C
A
Muntligt framställning
Min fakta om min författare och något av hans verk har presenterats så tydligt så att kommunikationssituationen uppfylldes detta görs med viss säkerhet
Min fakta om min författare och något av hans verk har presenterats så tydligt så att kommunikationssituationen uppfylldes detta görs med viss säkerhet och på ett nyanserat sätt. Eleven kan förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt.
Min fakta om min författare och något av hans verk har presenterats så tydligt så att kommunikationssituationen uppfylldes och detta görs med säkerhet Min fakta om min författare och något av hans verk har presenterats så tydligt så att kommunikationssituationen uppfylldes detta görs med säkerhet och på ett nyanserat sätt. Eleven kan förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Eleven kan med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt
Textproduktion språk
Goda formuleringar och en tydlig disposition
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Källor
Korrekt citat- och referatteknik Relevanta slutsatser kan dras utifrån källorna
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik Du kan behandla källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Argumentation
Skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument
Litteraturanalys
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.