Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt-20 novell

Skapad 2020-01-12 14:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Under några lektioner ska ni få lyssna på noveller, läsa noveller, och få chansen att skriva en novell.
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att gå igenom typiska drag i en novell. Ni kommer att läsa några noveller. Ni kommer att få skriva en novell. Ni kommer också få träna på att ge feedback på en kamrats novell.

Innehåll

Syfte

Novellen ska innehålla

1. En rubrik, som ger läsaren förståelse för vad novellen handlar om.

2. En inledning som väcker lust att läsa mer.

3. En koncentrerad handling med röd tråd.

4. En till fyra karaktärer, där minst en beskrivs med en personbeskrivning (utseende, intryck, kläder och kanske karaktärens insida).

5. En noggrannare miljöbeskrivning av någon plats i novellen (platsens utseende, lukt, vilket intryck den ger och vilka hörselintryck man får).

6. Ett genomtänkt slut.

Du ska dessutom använda skrivregler (skiljetecken, styckeindelning) på ett medvetet sätt. Novellen bör vara minst två sidor lång, TNR punkt 12,  men inte längre än fem sidor.

Novellen ska skrivas i skolan, av tre skäl. För att förebygga fusk, för att bedömningen ska vara likvärdig, och för att förbereda sig inför kommande skrivprov som har stor tyngd på slutbetyget i årskurs nio (nationella provet).  Feedback och kommentarer lämnas antingen muntligt på lektionstid eller via kommentarer i elevernas texter.

Ni ska även träna på att ge respons och ta emot respons.

 

 

Novellrecept:

 • texten är kort
 • koncentrerad till en händelse, men som kan byggas upp av flera händelser på vägen
 • få personer
 • skrivs ofta i tredje-person
 • kortfattad beskriven miljö
 • utspelas under kort tid
 • parallellhandling kan förekomma
 • inre monolog är vanligt
 • handlingen börjar ofta mitt i handlingen – in medias res
 • slutet innehåller en "knorr" eller poäng

 

För vidare förklaring av de olika begreppen som finns med ovan se: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tG2POOXU6g

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Vi skriver noveller

Förnivå
E
C
A
Skrivregler/ språk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Struktur
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: