Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna och Antika grekland o Romarriket

Skapad 2020-01-12 16:26 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet lär vi oss om hur det var att leva i de första stora civilisationerna på jorden, även kallade högkulturer. Kring flodsystem i Irak, Egypten, Pakistan/Indien och Kina gavs förutsättningar för att samhällen kunde utvecklas, dessa brukar kallas för flodkulturerna. Flodkulturerna följs sedan av epoken Antiken där de viktigaste samhällsbildningarna var Grekland och Romariket. Dessa kulturer är av stor betydelse för oss, mycket av det som växte fram under denna tid påverkas oss än idag, allt från hjulet till de olympiska spelen till politik!

Innehåll

 

Tid då vi arbetar med Arbetsområdet:

V.3-8

Arbetssätt:

Arbete digitalt via NE läromedel, gemensamma genomgångar, arbete med instuderingsfrågor utifrån historiebok Utkik (se sidor nedan), filmer-stora civilisationer från SLI.se, diskussioner i helklass samt gruppuppgift.

Mål efter avslutat arbetsområde:

Del 1 Medelhavsvärldens Antika Kulturer v.3-4 s.10-25. Fråga 1-6

 • Känna till de stora flodkulturerna: Egypten, Mesopotamien, Babylonien, Assyrien, Perserriket och kunna visa på likheter och skillnader mellan dessa kulturer gällande levnadssätt, religion, styrelseskick. Uppkomst och Fall
 • Resonera kring varför gamla riken alltid uppstår vid vatten. 
 • Kunskap om Uppfinningar och vetenskaper från de olika kulturerna 

Induskulturen & Huang He V.4 S.65-79: Begrepp dynasti, konfucianism, mandarin, mongoler, Sidenvägen, terrakottaarmén

 (Azteker, Inkariket i Öst - Vi nämner dessa mycket kort)

Del 2 Antika Grekland v.5-6 s.29-43. Fråga 1-5

 • Känna till de två stadsstaterna Sparta och Athen i antika Grekland och kunna resonera kring vad en stadsstat är och kring skillnader mellan Athen och Sparta. 
 • Människors levandsvillkor i Rom och Grekland (armé, slavar, kvinnor, män, barn, kultur, nöje fritid) samt styrelseskick demokrati/republik/kejsardöme)
 • Kort redogöra för vad Perserkrigen är för något
 • Kunna berätta om Olympiaden och jämföra med dagens OS
 • Känna till Alexander den store och varför han är viktig i historien
 • Berätta om några spår av antika Grekland som finns kvar idag
 • Kunna para ihop några kända personer med rätt rike och vad de är kända för: Sokrates, Platon, Kleopatra, Keops, Konfucius,  Aristoteles, Arkimedes, Akilles, Homeros, Hammurabi, Ceasar, Augustus.

Del 3 Romarriket v.7-8 s.47-61. Fråga 1-3

 • Kunskap om hur stort Romarriket var och orsaker till detta
 • Orsaker och konsekvenser till Romarrikets fall
 • Det romerska arvet - hur Rom har påverkat det samhälle vi lever i idag (rättssystem, politik, latin, religion, byggnadskonst, kalendern etc.
 • viktiga personer och händelser från denna tid -(Julius Caesar, Kejsar Augustus, Kejsar Konstantin, Kleopatra) som haft betydelse för utvecklingen i världen
 • viktiga platser från denna tid - Rom, Kartago, Konstantinopel, Colosseum, Medelhavet, amfiteatrar 
 • religionen i Romarriket och orsaker som låg bakom att Europa blev kristet
 • Granska källor och dra slutsatser. 
 • Använda begrepp till arbetsområdet (se lista nedan)

 

Utvärderingsformer/Hur bedömmer vi: 

Löpande bedömning under lektioner genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner. Muntlig redovisning flodkultur v.6, skriftligt prov v.8

 

Veckovis Detaljplanering:

V.3 Kort introduktion Förhistorisk tid Jägar o Samlarliv - Tidslinje. Hur de första människorna levde åt och bodde. Begreppet flodkulterna. På vilket sätt är vatten viktigt? Kortfilm från NE-Jordbrukets spridning. Genomgång Mesopotamien och Egyptiska riket. Film+frågor "stora civilisationer" SLI

Viktiga Begrepp: Nomad, bofast, flodkultur, kilskrift, Hieroglyf, Farao, Överstepräster, papyrus, pyramid, imperium, civilisation

V.4: Genomgång Induskulturen och den kinesiska kulturen film "stora civilisationer" +frågor. Gruppuppgift Jämför likheter och olikheter mellan någon valfri högkultur med Antiken eller det Romerska riket. Redovisas muntligt v.6 (se uppgift teams) 

V.5 Perserriket och Grekisk kultur Film+frågor "stora civilisationer". Grekisk kultur och demokrati jämförelse med demokratin i nutida Sverige. Jämförelse mellan män och kvinnor när det gäller livsvillkor och styrelseskick (demokrati) i Grekland vs Sparta. Arbete med spår från antiken t.ex. olympiska spel, demokrati, republik, vägar, kultur.

V.6 Romarriket film+frågor "stora civilisationer", vardagsliv, slavar och politik. Uppgång och fall. Spår och kulturarv. Redovisa grupparbetet. 

V.7 Fortsättning Romarriket. Arbete med källorKontinuitet och förändring. 

V.8 Prov Romarriket o Antika Grekland. Arbete med källor och historiebruk forts.

 

 Begreppslista

Medelhavsvärldens antika kulturer

Antikens Grekland

Romarriket

Historiska begrepp

Farao

Akropolis

Akvedukt

Perspektiv

Kulturmöte

Demokrati

Erövringskrig

Historiker

Civilisation

Europa

Galler

Källor

Flodkultur

Filosofi

Gladiator

Arkeologi

Högkultur

Folkförsamling

Imperium

Nomadsamhälle

Imperium

Hellas, Hellenism

Kejsare

Historiebruk

Eufrat/Tigris

Migration

Konsul

Källkritik

Hieroglyf

Klassisk

Västrom/östrom

Kontinuitet

Kilskrift

Legend

Proletärer

Förändring

Mesopotamien

Myt

Pax Romana

Utvecklingslinjer

Nomad

Spartanskt

Amfiteater

 

Rike

Talarstol

Puniska krigen

 

Hammurabi

monarki

Republik

 

Stadsstat

Medborgare

Röstköp

 

 ,Assyrier, Sumerer, Babylonier, Fenicier

 

Samhällsklass

 

Uppgifter

 • Powerpoint - Antika Grekland

 • Kartor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: