Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering företagsekonomi 1, 2019/20

Skapad 2020-01-12 16:51 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola
Kortfattat ger kursen eleverna ett inblick i hur det är att starta upp och driva en verksamhet. Under kursens gång får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt en ökat förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Eleven får testa att arbeta med olika projekt. Eleverna bör ha goda kunskapen i matematik och vare bered på att få arbeta för att lyckat med kursens svårare moment så som budget, kalkyl och bokförning. Kursen fordrar miniräknare! BIld av Steve Buissinne från Pixabay

Innehåll

Under kursen behandlas följande tema:

Höst 2019

  • Företagets roll i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar - i nutid och förtid samt 

  • Företagets villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar - i nutid och förtid

  • Olika typer av företag,  olika typer av företagsformar samt hur man startar ett företag och affärsidéns utformning och betydelse.

  • Grundläggande budgeteringsformar samt grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller 

  • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

 

Vår 2020

  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.

  • Grundläggande  bokföring och bokslut med inslag av budget

  • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

  • Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Matriser

Pedagogisk planering företagsekonomi steg 1, 2019/20

Företagets villkor och roll samhället

Nivå 1, E
Översiktlig.
Nivå 2, D
Över 50% av kriterium på C nivå uppfylld
Nivå 3, C
Utförlig
Nivå 4, B
Över 50% av A nivå kriterium uppfylld
Nivå 5, A
Utförligt samt nyanserat
Företagets roll i samhället
Företagens roll i samhället ur ett historiskt perspektiv.
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Mer än utförligt till en stor del nyanserat.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Beslutsfattande och ansvar
Företagets roll i samhället i fråga om samhällsansvar
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras etiska samhällsansvar.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras etiska samhällsansvar.
Mer än utförligt till en stor del nyanserat.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras etiska samhällsansvar.
Villkor i samhället
Företagens villkor i samhället utifrån grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Mer än utförligt till en stor del nyanserat.
ed hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.

Att starta upp och driva företag

Nivå 1, E
Översiktlig.
Nivå 2, D
Över 50% av kriterium på C nivå uppfylld
Nivå 3, C
Utförlig
Nivå 4, B
Över 50% av A nivå kriterium uppfylld
Nivå 5, A
Utförligt samt nyanserat
Organisation och företagsform
Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
Eleven beskriver översiktligt olika funktioner i ett företag samt redogör översiktligt för hur man startar och driver ett företag.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven beskriver utförligt olika funktioner i ett företag samt redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktioner i ett företag och hur de samordnas för att man ska nå uppställda mål samt redogör utförligt och nyanserat för hur man startar och driver ett företag.
Affärside
Bedöms med organisation och företagsformar
Eleven redogör översiktligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven redogör utförligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Mer än utförligt till en stor del nyanserat.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.

Begrepp, Metoder och modeller

Nivå 1, E
Översiktlig.
Nivå 2, D
Över 50% av kriterium på C nivå uppfylld
Nivå 3, C
Utförlig
Nivå 4, B
Över 50% av A nivå kriterium uppfylld
Nivå 5, A
Utförligt samt nyanserat
Begreppskunnande
Grundläggande företagsekonomiska begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Mer än översiktlig. Till en stor del utförligt.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Mer än utförligt till en stor del nyanserat.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Budgetteringsmetoder
Grundläggande budgeteringsformer
Eleven använder med viss säkerhet enkla budgeteringsmetoder
Till stor del C
Eleven använder med viss säkerhet budgeteringsmetoder
Till stor del A
Eleven väljer och använder budgeteringsmetod med säkerhet
Kalkyleringsmetoder
Grundläggande kalkylering.
Eleven använder med viss säkerhet enkla kalkyleringsmetoder.
Eleven använder kalkyleringsmetod med viss säkerhet
Eleven väljer och använder kalkyleringsmetod med säkerhet
Bokföringsmetoder
Grundläggande bokföring och bokslut.
Eleven använder med viss säkerhet enkla bokföringsmetoder samt metoder för bokslut.
Eleven använder med viss säkerhet bokföringsmetoder samt metoder för bokslut.
Eleven väljer och använder rätt bokföringsmetod med säkerhet samt gör med säkerhet bokslut
Marknadsföringsmetoder
Grundläggande metoder i marknadsföring.
Eleven använder med viss säkerhet enkla marknadsföringsmetoder samt metoder för bokslut.
Eleven använder med viss säkerhet marknadsföringsmetoder samt metoder för bokslut.
Eleven väljer och använder rätt marknadsföringsmetod med säkerhet samt gör med säkerhet bokslut
Förklara
Att vid hjälp av modeller förklara
Med hjälp av enkla modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. I tillägg eleven med enkla omdömen modellernas användbarhet.
Eleven kan med hjälp av modeller förklara företagsekonomiska företeelser och sammanhang. I tillägg värderar eleven med nyanserade omdömen modellernas användbarhet.

Projektarbete

Nivå 1, E
Översiktlig.
Nivå 2, D
Över 50% av kriterium på C nivå uppfylld
Nivå 3, C
Utförlig
Nivå 4, B
Över 50% av A nivå kriterium uppfylld
Nivå 5, A
Utförligt samt nyanserat
Projektplan
Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.
* Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan * Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat. * Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen.
* Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan, * Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat. * Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen.
* Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan * Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter.samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat. * Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.

Presentation, informationssökning och självbedömning

Nivå 1, E
Översiktlig.
Nivå 2, D
Över 50% av kriterium på C nivå uppfylld
Nivå 3, C
Utförlig
Nivå 4, B
Över 50% av A nivå kriterium uppfylld
Nivå 5, A
Utförligt samt nyanserat
Presentation
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation och presentation
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation och presentation
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation och presentation
Beräkningar
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för beräkningar.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för beräkningar.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för beräkningar.
Informationssökning och dokumentation
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för informationssökning, beräkningar och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för informationssökning och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för informationssökning och dokumentation.
Självbedömning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: