Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 2020

Skapad 2020-01-12 17:44 i Väståkra F-9 Trelleborg
Årsplanering spanska för årskurs 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
¡Hola! Denna vårterminen för åk 9 fortsätter vi med att lära oss mer om spansk och latinamerikansk kultur och att öva på att läsa, lyssna, skriva och att tala spanska. Vi fortsätter att bygga på språket för att nå målen för spanska kursplanens mål. Allt material och information ges i Classroom

Innehåll

 

 

Bienvenidos

För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga måste språkundervisningen inriktas mot att utveckla elevens receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Med andra ord träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket. Inom ämnet moderna språk arbetar vi med progression (utveckling) över tid. Den språkliga nivån höjs allt eftersom för att eleven slutligen i år 9 skall nå kursplanens mål.

Centralt innehåll 

  • att skapa sig förståelse för hur arbetet med översättning både från spanska till svenska samt från svenska till spanska gynnar språkinlärningen.

  • att utveckla sina ordförråd på spanska.

  • att träna och utveckla förmågan att höra (uppfatta och förstå språkljud), läsa, skriva, och tala på målspråket spanska genom delaktighet i olika sorters aktiviteter och övningar. 

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker nutida händelser (presens) på spanska.

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker framtida händelser (futurum) på spanska.

  • att skapa sig förståelse för hur man beskriver och uttrycker dåtida händelser (perfekt) på spanska.

  • att träna på att använda sina grammatikkunskaper när de själva kommunicerar på spanska.

  • att utveckla studieteknik som gynnar den egna språkinlärningen.

  • att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen.

  • att utveckla kunskap om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

 

Arbetssätt

 

 • Läsa och översätta enskilt eller i par.
 • Skriva/öva dialoger med en eller fler klasskamrater och presentera för din lärare.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Läsa texter på spanska och träna på uttalet.
 • Kunna de ord och uttryck vi har haft hittills.
 • Se filmklipp
 • Använda olika hjälpmedel för att utveckla förmågorna att skriva, lyssna, läsa, söka information, och samarbeta 

 

Det innebär att du ska

 

 • Utveckla ett större ordförråd på spanska.
 • Kunna ställa fler frågor i du-form.
 • Kunna besvara frågor i jag-form.
 • Kunna flera spanska regelbundna verb och oregelbundna verb.
 • Känna till bestämd form på spanska
 • Kunna skriva meningar med eller utan olika strategier (t. ex. ordbok).
 • Kunna läsa och förstå enkla texter på spanska.
 • Kunna förstå enkel och tydligt talad spanska.
 • Kunna ord och uttryck vi lärt oss hittills.
 • Du kommer denna termin även få göra två större arbeten som du blir informerad om via Classroom.

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör och prov.

Muntlig aktivitet är i fokus och det är viktigt att bidra till kommunikationen i klassrummet, det vill säga tala spanska.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under terminens gång och görs utifrån aspekterna tala, läsa och skriva och användning av strategier för produktion och förståelse. Bedömningstillfällen aviseras muntligt på lektionerna och skriftligt via Unikum. 

Bedömning sker också efter Nationella proven

 

Un saludo

Camilla Sandgren

email: Camilla.Sandgren@Trelleborg.se

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: