Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meteorologi år 2020

Skapad 2020-01-12 19:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".
Grundskola 4 Fysik

Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Varför har vi olika årstider? Detta kommer vi att jobba med i fysik de kommande fem veckorna. Spännande!

Innehåll

Tidsplan/lektionsplanering: Vi kommer att arbeta med detta tema vecka 3-6.


Vi kommer att:

 • göra enkla undersökningar där vi observerar vädret över tid.
 • göra en tabell och ett väderdiagram
 • lära oss olika vädersymboler
 • läsa faktatexter från boken Fysik och kemi
 • ha diskussioner om olika väder och väderfenomen.
 •  göra undersökningar om tyger och träna oss i att dokumentera dessa.
 • se på faktafilmer om väder och träna oss i att föra anteckningar. 

Filmer Sli: Väder 30 min

                Gigantiska experiment: Inomhusmoln 9 min

                 Mitt jobb: Meteorolog 14 min

 

 Bedömning 

Vad ska bedömas:

 • hur du använder dig av ord och begrepp som hör till området Meteorologi.
 • hur du samtalar och deltar i diskussioner.
 • hur väl du gör undersökningar och hur du dokumenterar dem.

Hur ska det bedömas:

 • observationer i klassrummet, t ex hur du samtalar i olika parövningar och i helklass.
 • genom din dokumentation i din NO-bok.
 • genom observation av hur du genomför enkla undersökningar och hur väl det går att följa din dokumentation.
 • med skriftligt test.

 

Språkliga mål

Vi kommer att:

träna på att skriva laborationsrapporter.

Gå igenom lässtrategier kring sakprosa genom att tex titta på rubriker, underrubriker, bilder och bildtext.

 

Begreppslista: prognos, väder, klimat, lufttryck, nederbörd, åska, blixt, hypoteser, temperatur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Meteorologi

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Undersökningar
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du kan genomföra en enkel undersökning. Du kan bidra till att formulera frågor, som vi kan undersöka. Du använder utrustning, som t ex lupp och termometer, på ett säkert sätt och kan med stöttning avläsa temperaturer.
Du kan formulera frågor, som efter lite omformulering, kan undersökas. Du använder utrustning, som lupp och termometer, på ett säkert sätt och kan oftast avläsa termometern på egen hand.
Du kan formulera egna frågor, som vi kan undersöka. Du använder utrustning, som lupp och termometer, på korrekt, effektivt och säkert sätt.
Dokumentation av undersökningar
Jag antecknar och dokumenterar min undersökning.
 • Fy  E 6
Du gör en enkel dokumentation av din undersökning i text eller bild.
Du gör en dokumentation av din undersökning i text eller bild, där man kan följa arbetsgången.
Du gör en tydlig dokumentation av din undersökning i text med förstärkande bild. Undersökningen går lätt att följa.
Begreppsanvändning
Jag visar att jag kan använda mig av begrepp inom detta område, t ex
 • Fy  E 6
Du har grundläggande kunskaper och kan ge exempel och beskriva några begrepp, som hör till vårt arbetsområde.
Du har goda kunskaper och kan förklara och visa på samband mellan de flesta begreppen.
Du har mycket goda kunskaper och kan ge exempel och beskriva begreppen, som hör till vårt område.
Samtala
Jag deltar i våra samtal och använder mig av begrepp inom området.
 • Fy  E 6
Du samtalar och deltar i diskussioner, som vi till viss del kan bygga vidare på.
Du samtalar och deltar i diskussioner, för samtalet framåt.
Du samtalar och deltar i diskussioner, som fördjupar och breddar samtalen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: