Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna i perspektiv vt20

Skapad 2020-01-12 19:34 i Gylle skola Borlänge
Planering om enpunktsperspektiv
Grundskola 7 – 9 Bild
Gör dina bilder mer levande och ge ditt platta papper djup!

Innehåll

Tidsplan

Fem veckor.

Förmågor att utveckla

Se grön punkt nedan.

Centralt Innehåll

Se lila punkter nedan.

Mål

Syftet med de flesta bilderna är att de ska föreställa något. Verkligheten som vi uppfattar den har djup, alltså att man kan röra sig upp, ned, fram och tillbaka i den. Kan man teckna i perspektiv så kan ditt platta papper efterlikna verkligheten än mer.

Arbetssätt, metod och material 

Material ni behöver är vanlig penna och papper samt linjal.

Vi börjar med enpunktsperspektiv:

 1. Ni får en genomgång där jag visar hur man tecknar i enpunktsperspektiv och visar vad begreppen handlar om.
 2. Därefter ska ni teckna tre kuber (en ovanför horisontlinjen, en mitt på och en under), tre bänkar under horisontlinjen och ett hus. Alla dessa figurer ska få djup genom att ytorna som är riktade in i bilden går mot flyktpunkten.
 3. Om du hinner klart detta får du gärna göra mer avancerade former, för att visa vad du går för! (typ en skorsten eller ett fönster på huset)

När du är klar med detta går vi vidare med tvåpunktsperspektiv:

 1. Även här får du en genomgång i hur denna teknik fungerar. Kort sagt kan man säga att man nu använder två punkter på horisontlinjens kanter. Alla kanter som går åt höger, går mot den högra flyktpunkten och alla kanter som går mot vänster, går mot den vänstra flyktpunkten.
 2. Nu ska du rita tre kuber (en ovanför horisontlinjen, en mitt på och en under) samt ett hus i tvåpunktsperspektiv.
 3. Om du hinner klart detta får du gärna göra mer avancerade former, t.ex. ett mer detaljerat hus eller kanske en hel gata med hus?

Om du kan hantera både enpunkts- och tvåpunktsperspektiv kan du gå vidare till trepunktsperspektiv. I detta perspektiv styrs inte bara linjer som går höger och vänster, men även lodräta linjer. Placera en punkt en bit ovanför din rityta. Låt alla linjer som går uppåt riktas mot den punkten. I övrigt gäller tvåpunktsperspektivets regler.

Bedömning

För godkänd nivå

Det jag bedömer är:

 • Hur väl du använder enpunkts, tvåpunktsperspektiv (och trepunktsperspektiv) som teknik. Visa detta genom att göra både enkla former som kuber, hus och bänkar. Vill du ha högre betyg behöver du göra mer avancerade former som skorsten, fönster, fler hus, altaner eller dylikt, enligt teknikens regler.
 • Hur väl du använder enpunktsperspektiv i ditt bildarbete. Visa detta genom att göra någon noggrann bild där du lagt till detaljer och effekter som gör bildens helhetsintryck ännu bättre. T.ex. inte bara ett fyrkantigt hus, men även en blomrabatt eller skorsten med rök, färglägg osv.

Uppgifter

 • Mina perspektivbilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Teckna i perspektiv

E
C
A
Teknik
Du kan lägga upp strukturen med flyktpunkt, horisontlinje och ortagonala linjer. Dessutom kan du rita en kub från olika vinklar och ett hus, i både enpunkts- och tvåpunktsperspektiv.
Du visar att du behärskar både enpunkts- och tvåpunktsperspektiv genom att rita mer avancerade former, som t.ex. fönster eller skorsten.
Du behärskar enpunkts, tvåpunkts- och eventuellt trepunktsperspektiv, både på grundläggande och avancerad nivå genom att göra mycket avancerade former.
Bildspråk
Du kan rita något föreställande i perspektiv.
Du utnyttjar perspektivet för att framställa en bild.
Du utnyttjar perspektivet på ett effektfullt sätt för att framställa en noggrann och detaljerad bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: