Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottens projekt: PINOS VÄRLD - Pino badar

Skapad 2020-01-12 21:14 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Pino badar är den andra delen av Kottens långa projekt PINOS VÄRLD. Även i den här delen ligger ett extra fokus på matematik, språk och naturvetenskap

Innehåll

Bakgrund

Kottebarnen visar nyfikenhet på förskolans värld och varandra varje dag. Barnen visar att böcker är intressanta att titta i, bläddra i och lyssna till. Vi har också observerat språklig, matematisk, naturvetenskaplig och teknisk nyfikenhet och utveckling som vi vill inspirera och utmana. 

 

Syfte

I den andra delen av projektet har vi valt en Pinobok som vi läst några gånger redan och vi lägger extra fokus på matematik - talraden 1-5 och utforskande av volym, språk - ordförråd, högläsning, munmotorik och samtal om bilder, naturvetenskap - uppleva enkel kemi och fysik/teknik genom att se hur skum och bubblor skapas samt prova att hantera dessa. Genom att prova vattens egenskaper.

 

Vad ska vi göra?

Vi börjar med att göra en nulägesbeskrivning för gruppen. Hur bekanta är barnen med talraden 1-5? Kan barnen blåsa/bubbla? Hur bekanta är barnen med färgerna? Vi observerar och skriver det vi ser.

Bilder, både digitala och andra, kommer att vara ett hjälpmedel i projektarbetet. Material för vattenlek i balja inomhus kommer vi också att använda.

I slutet av denna projektdel gör vi en ny nulägesbeskrivning. Kan vi se spår av förändrat kunnande på grund av vårt sätt att undervisa? Har något förändrats?

 

Hur ska vi göra?

Vi läser boken vid olika tillfällen under leken på avdelningen och samtalar om bilderna.

Hela gruppen ser på filmen ”Pino badar” projicerad på väggen flera gånger.

Barnen delas in i mindre projektgrupper och leker med vatten, bubblor och skum några i taget. Övriga barn leker på Kotten.

Vi använder stora vattenbaljan i skötrummet och tillför material i olika omgångar, som sugrör att blåsa i, kärl att hälla ur och i, vattenhjul och skedar. Skum (färgat/ofärgat), stekspadar, tvättsvampar, badleksaker, koppar, vispar, material som vanligtvis inte hör ihop med vatten, med mera. Vi uppmärksammar något som flyter och något som sjunker. Vi provar såpbubblor.

Vi använder bilder och pedagogiskt material av olika slag för att komma i kontakt med talraden 1-5 på svenska och andra språk

Vi introducerar färgsortering.

 

Dokumentation

Vi fotograferar projektaktiviteterna, undervisningstillfällena och skriver barnens reaktioner och ev reflektioner i en kortreflektion efter händelsen. Tas med till måndagsreflektion där vi reflekterar tillsammans.

Projektets fortskridande, projektgruppens aktiviteter dokumenteras i grupplärloggarna på Unikum.

Den individuella dokumentationen (bild och text) sätts in i barnens pärmar.

 

Vilka?

Alla Kottebarn erbjuds att delta i mindre grupper.

Den pedagog som ansvarar för veckans samlingar ansvarar också för att leda aktuella projektaktiviteter.

 

När?

Från januari 2020 och tills vidare.

 

Uppföljning/utvärdering

Tas med till avdelningens totala utvärdering i slutet av vårterminen 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: