👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska undervisning Vt 20. Åk 4-6 Vatten

Skapad 2020-01-13 00:29 i Enheten för flerspråkighet Ale
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften som enkla och passar eleverna nivå. Använda hjälpmedel ordböcker, ord kort för stavning och ordförståelse att lära sig högtid som handlar om vatten/havet och en av Thailändska högtider t.ex Songkran festivalen. Diskutera samt återberätta om berättelsen och anknyta till eleverna erfarenheter. Sammanfattning enkla text och passar eleverna nivå. Använda sitt modersmål som ett medel för din språkutveckling och sitt lärande även formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under Vårterminen ska vi läsa olika böcker i thailändska och använda ordböcker för att hjälpa eleverna att få mer kunskap och utveckla sin läsförmåga. Att läsa Thailändska böcker utvecklar eleverna ordförråd och grammatik. Dessutom kommer vi ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan Thailändska och Svenska kultur, traditioner och högtider.

Innehåll

 

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften som enkla och passar eleverna nivå.
 • Använda hjälpmedel ordböcker, ord kort för stavning och ordförståelse att lära sig högtid som handlar om vatten/havet och en av Thailändska högtider t.ex Songkran festivalen.
 • Diskutera samt återberätta om berättelsen och anknyta till eleverna erfarenheter.
 • Sammanfattning enkla text och passar eleverna nivå.
 • Använda sitt modersmål som ett medel för din språkutveckling och sitt lärande även formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål Åk 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.