👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens planering, Bornholm vt 2020

Skapad 2020-01-13 07:36 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Under vårterminen 2020 kommer vi fortsätta att använda oss av materialet Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan.

Innehåll

F1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan.

b. Varför har vi valt detta mål?

 Språkutvecklingen är en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när vi har gett barnen förutsättningar att:

 • bli medvetna om att ord rimmar
 • bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
 • göra inferenser
 • kunna återberätta sagan på olika sätt
 • lära känna nya ord
 • intressera sig för skriftspråket

 

3. Planerad tidsperiod:

Januari - Juni 2020

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • samlas i blå rummet innan delning av gruppen
 • i den lilla gruppen presenteras böckerna som ingår i undervisningen 

 - Lärmiljö:

 • det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i (synliggöra materialet/sångerna/böckerna på olika sätt, tex genom QR-koder eller uppsatta ramsor/sånger i våra lärmiljöer mm)

 - Planerad undervisning:

 • vi följer ”Före Bornholmsmodellen”;
 • samma upplägg varje gång

 - Spontan undervisning:

 • Böckerna finns tillgängliga hela tiden
 • tillgång till rimkort och sångkort
 • använda aktiviteterna i undervisningen i övriga situationer under dagen
 • ta tillvara på barnens initiativ för att återkoppla till språksamlingarna

 

I vår undervisning tänker vi även på följande:

 

- Normer och värden

Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

 

- Jämställdhet

 Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

 

- Det kompensatoriska uppdraget

I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

- Digital kompetens

 QR-koder till de böcker vi arbetat med.

 

- Flerspråkighet

Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagan. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i språksamlingarna.

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberg, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18