Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens planering, Bornholm vt 2020

Skapad 2020-01-13 07:36 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Under vårterminen 2020 kommer vi fortsätta att använda oss av materialet Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan.

Innehåll

F1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan.

b. Varför har vi valt detta mål?

 Språkutvecklingen är en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när vi har gett barnen förutsättningar att:

 • bli medvetna om att ord rimmar
 • bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
 • göra inferenser
 • kunna återberätta sagan på olika sätt
 • lära känna nya ord
 • intressera sig för skriftspråket

 

3. Planerad tidsperiod:

Januari - Juni 2020

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • samlas i blå rummet innan delning av gruppen
 • i den lilla gruppen presenteras böckerna som ingår i undervisningen 

 - Lärmiljö:

 • det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i (synliggöra materialet/sångerna/böckerna på olika sätt, tex genom QR-koder eller uppsatta ramsor/sånger i våra lärmiljöer mm)

 - Planerad undervisning:

 • vi följer ”Före Bornholmsmodellen”;
 • samma upplägg varje gång

 - Spontan undervisning:

 • Böckerna finns tillgängliga hela tiden
 • tillgång till rimkort och sångkort
 • använda aktiviteterna i undervisningen i övriga situationer under dagen
 • ta tillvara på barnens initiativ för att återkoppla till språksamlingarna

 

I vår undervisning tänker vi även på följande:

 

- Normer och värden

Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

 

- Jämställdhet

 Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

 

- Det kompensatoriska uppdraget

I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

- Digital kompetens

 QR-koder till de böcker vi arbetat med.

 

- Flerspråkighet

Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagan. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i språksamlingarna.

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberg, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: