👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska VT-20

Skapad 2020-01-13 08:04 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Termin VT-20

Innehåll

ÅK 8 Grovplanering Vårtermin 2020

 

Tidsperiod: vårtermin

VT-20

 

Övergripande mål från läroplanen:

-          Kan använda det språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

-          kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

-          Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

-          Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

 

Syfte – ämnesspecifica förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

-          att förstå talat och skrivet språk,

-          att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift,

-          att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagaren,

att kunna använda olika strategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 

 

Central innehåll och arbetsformer:

 • berätta vad man har gjort
 • en deckarhistoria
 • en berättelse om en resa
 • fakta om sommarläger i Spanien
 • en berättelse om två vänner
 • fakta om visselspråk

 

Grammatik

 • perfekt
 • oregelbunden perfekt
 • gerundium
 • presens av hacer

 

Textboken har en cd skivan som du kan lyssna och följa texterna både hemma och i skolan. Skriftliga och muntliga övningar på lektionerna.

Du ska kunna arbeta ensam eller i grupp och skapa dialoger.

Du kommer att använda digitala hjälpmedel (google översättnings program och glosboken.se) Ordböcker. Vi kommer att spela spel, lyssna på sånger och titta på video filmer.

 

 

 

Kunskaps krav och bedömning

 Jag bedömer din förmåga att

-          förstå talad spanska

-          förstå skriven spanska

-          redogöra för och kommentera innehållet i talad och skriven spanska

-          formulera dig på spanska i tal och skrift, våga använda språket och lösa problem på flera olika sätt när språket inte räcker till

-          kunna använda grammatiska regler och uttrycka dig varierat genom att använda nya ord och uttryck

-          kommentera några företeelser i områden där språket talas och din förmåga att göra jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper

 

Jag bedömer ovanstående förmågor fortlöpande under lektionerna och i läxförhör och prov. Under lektionerna kan du visa dina förmågor i samtal och övningar, enskilt, i parövningar eller tillsammans i en lite större grupp. Vi har två lektionspass i veckan och vi har en till två läxor per vecka. Under terminen kommer vi ha två förberedda prov.

 

För betyget E

Du ska kunna

·         förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talt, enkelt språk

·         formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag

·         i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska även kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget  D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda

 

För betyget C

 • förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk
 • formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
 • i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska talas och du ska kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda

 

För betyget A

 • förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk
 • formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar av olika slag
 • översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och du ska då också kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper