👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adventskalender

Skapad 2020-01-13 08:08 i Gärsnäs förskola Simrishamn
Förskola
QR koderna visar oss vad man kan göra och uppleva på Julen.

Innehåll

Mål

Att barnen ska få uppleva hur en läsplatta, projektor och QR koder kan användas.

Syfte

Barnen ska på ett lustfyllt sätt få uppleva hur man kan använda QR koder och läsplatta och projektor.

Att barnen ska få ta del av och uppleva några av julens traditioner med alla sina sinnen.  
Att använda Unikum som ett sätt att göra vårdnadshavare delaktiga

Aktivitet

Varje dag i december har vi en samling med barnen. Då får ett av barnen pröva att läsa av en QR kod som är kopplat till en en bild, film eller upplevelse som vi kan se på filmduken via projektorn. Vi lägger upp QR koderna på Unikum så att vårdnadshavare och barn kan samtala om vad barnen upplevt på förskolan.

 

LPFÖ 18

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.