👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2020-01-13 08:12 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 NO (år 1-3)
Eleverna ska arbeta med rymden där målet är att fördjupa sig i astronomi där fakta kring bl.a. planeter, solsystem, förklaring av tider på året samt stjärnbilder ingår. Vi kommer att diskutera olika begrepp som gravitation, galax m.m. Arbetsområdet sträcker sig över 4- 5 veckor.

Innehåll

 Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Kunskaper kring de olika planeterna och dess faser, exempelvis månen.
 • Ha kännedom kring stjärnbilder och veta vad de heter.
 • Begripa vad de olika begreppen som gravitation, galax och vintergatan innebär och hur olika årstider kan förklaras.
 • Kunskaper om solsystemet och vad som ingår i solsystemet.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och omvärlden

 • Solsystemets himla kroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användning av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel fakta texter och tidningsartiklar.

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbetsboken Boken om FYSIK och KEMI som grund samt arbetsuppgifter till boken.
 • Informativa dokumentärer från UR.se/Skola.
 • Stenciler kring Astronomi.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Grupparbete, där eleverna ska presentera en planet och dess faser.
 • Individuellt arbete där eleven skriver en text om exempelvis. människan i rymden, satelliter och förklaring av årstider.

Matriser

NO
Rymden åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mål 1
Himlakroppars rörelse
Du kan ge exempel och beskriva hur himlakroppar rör sig. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett utvecklat sätt hur himlakroppar rör sig. och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Du kan förklara och diskutera på ett välutvecklat sätt hur himlakroppar rör sig. och varför det blir dag och natt, månader och årstider.
Mål 2
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för människan.
Mål 3
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Mål 4
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Mål 5
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.